سر خط نوشته

پژوهش بررسی فقهی و کلامی اهل غلو (علویون)

پژوهش کارشناسی ارشد (M.A) گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی غلو، تجاوز از مرز اعتدال است که چون در مورد معتقدات دینی و مذهبی به کار ‌رود، به معنای آن است که انسان چیزی را که به آن اعتقاد دارد بالاتر از حد معمول جلوه ‌دهد. در لسان ائمه(ع) و عالمان شیعه، غلو هم‌ردیف کفر برشمرده شده است و غالیان گروهی ملحد به شمار می‌آیند، که قائل به خدایی افرادی غیر از خداوند یگانه هستند. «غلو» به عنوان جریانى انحرافى در دین و دین‏دارى و نیز اهل غلو از دیرباز از پدیده‏ها و معضلات فرهنگ اسلامى نزد مسلمانان شناخته مى‏شود، هرچند بیشتر مسلمانان از «فرق مختلف»، خود را مبرّا از این گرایش اعلام مى‏دارند. دلیل اهمیت و روشنگری و تحقیق در باب غلو و غلات، آن است که این پدیده، در جامعه ما نیز به شکل های مختلف وجود دارد و خود را منتسب به شیعه می داند که در صورت عدم اعلام انزجار و اقدام به موقع و لازم، سبب آلوده شدن دین و متدینان می شود. لذا با تحقیقى در مورد غالیان و بررسى عقاید و مواضع فکرى آنان و تحلیل زیرساختارى عقیدتى ایشان و تقابل آنها با کلمات نورانى اهل بیت روشن می شود که اعتقادهای غُلات با شیعیان همسوئى ندارد و غلات علاوه بر این که نمی توانند خود را منتسب به شیعه کنند بلکه به طور کامل از اسلام خارج هستند و معصومین(ع) حکم به کفر آنان کرده اند.

ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی دیدگاه ها وتفکرات خیام وایلیا ابوماضی درمورد مفهوم زندگی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی خیّام نیشابوری و ایلیا ابوماضی شاعر لبنانی هر دو شاعری اندیشمند هستند که با وجود اینکه در دو عصر کاملاً متمایز از هم زندگی کرده اند، اما شرایط عصری که در آن زندگی کرده اند خیلی به شبیه بوده؛ جنگهایی که در عصر دو شاعر روی داده، هرج و مرج های اجتماعی و سیاسی و سفرهایی که دو شاعر داشته اند در شکل گیری اندیشه هر دو شاعر نقشی بسزا داشته است. هر دو شاعر بعد از درنگ و تأمل زیاد در مقابل اسرار وجود و مفهوم زندگی ره به جایی نمی برند در نتیجه دیدگاه های آنان در مورد زندگی از عدم درک معمای وجود، نشأت می گیرند، دیدگاه های این دو شاعر، در زندگی در زمینه هایی همچون بدبینی از جامعه، ریا و تزویر، بدبینی به خاطر ناتوانی از درک مرگ، غنیمت شمردن دم، زن، طبیعت، ایمان به خدا، معاد، سرشت گل انسانی، غرور، تناقض گویی، به هم نزدیک است اما دیدگاه آنها در مورد تناسخ، متفاوت است و از یکدیگر فاصله می گیرند. در این نوشتار آراء و اندیشه های هر دو شاعر بر پایه ادبیات تطبیقی بررسی می شود تا معلوم شود تا میزان اشتراکات هر دو شاعر در حوزه های فکری تا چه اندازه است.

ادامه مطلب »

پژوهش تجارت الکترونیک و بررسی موانع توسعه آن از منظر حقوق بین الملل

پژوهش کارشناسی ارشد «M.A.» حقوق گرایش: حقوق بین الملل تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده فناوری های نوین برای تسهیل در مبادلات تجاری داخلی و بین المللی ایجاد شد. عواملی چون دسترسی به دانش و فناوری نوین، بودجه های هنگفت برای تحقیق و توسعه، وفور سرمایه، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات منعطف، مدیریت پویا و.... از دلایل موفقیت کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیکی است. روش تجارت الکترونیک، با صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی، موجب افزایش شاخص های بهره وری می گردد، اما این شیوه هنوز در میهن ما جایگاه خود را بدست نیاورده است. بنابراین از مزایای آن بی بهره هستیم. از نظر حقوقی، تجارت الکترونیکی عبارت است از: « هر گونه معامله یا فعالیت تجاری که از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید ارتباطی صورت می پذیرد ».

ادامه مطلب »

پژوهش استعاره در خسرو شیرین

پژوهش کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی استعاره یکی از پر کاربرد ترین انواع صور خیال و نظامی استاد بی بدیل استعاره می باشد، از بین مثنوی های نظامی، منظومه ی خسرو و شیرین نمونه ی اعلای استعاره پردازی این شاعر بزرگ محسوب می شود. با بررسی مثنوی خسرو و شیرین نظامی معلوم می شود که بیشترین توجه نظامی به استعاره مصرحه جلب شده و بسامد این نوع استعاره بیشتر از انواع دیگر است. اواغلب موضوعات را با زبان تصویری بیان می کند اما این توصیف سیمای معشوق است که بیشترین نمود عینی را به خود اختصاص داده است. پایان نامه ی حاضر به سه فصل کلیات و تعاریف، استعاره مصرحه و استعاره مکنِّیه تقسیم شده است که فصل اول شامل تعاریف وکلیات و فصل دوم به سه بخش استعاره مصرحه مجرده، استعاره مصرحه مطلقه و استعاره مصرحه مرشحه تقسیم شده و نیز فصل سوم به دو بخش استعاره مکنیه یا بالکنایه و تشخیص تقسیم شده است.

ادامه مطلب »

ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس

پژوهش کارشناسی ارشدM.A. مدیریت دولتی ؛ گرایش : مالی ظهور عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور، سازمانها را از تاکید بر منابع مالی و پولی به سمت دارایی های نامشهود کشانده است. صنعت بانکداری از جمله بافت هایی است که به چند دلیل، این منابع نامشهود را می توان در آن جا بیشتر جستجو کرده و به اهمیت استراتژیک آنها دست یافت. در این تحقیق، تحلیل جامعی روی، ارزیابی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۶ الی۱۳۹۰ انجام گرفته است. سرمایه فکری با استفاده ازسه متغیر(کارایی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری/ سازمانی و کارایی سرمایه به کار گرفته شده) به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی (شاخص بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و Q-توبین) تحت عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرارگرفته است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد، که جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در کل نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تاثیر معنی دار سرمایه فکری برعملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد وجود ارتباط معنی دار بین کارایی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری/سازمانی با عملکرد مالی تایید شد ولی ارتباط معنی داری بین کارایی سرمایه و عملکرد مالی مشاهده نشد.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان و تاثیر آن برعملکرد بانک ها

پژوهش درجه کارشناسی ارشد “M.A.” رشته مدیریت گرایش مالی بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان و تاثیر آن بر عملکرد بانک ها: بررسی موردی صنعت بانکداری استان آذربایجان غربی در شرایطی که اقتصاد کشورهای مختلف مراحل تکاملی و جهانی شدن خود را می‌گذرانند، نگرش حوزه‌های مختلف کسب و کار بخصوص در زمینه ارائه خدمات به ... ادامه مطلب »

تأثیر و نفوذ اشعار رودکی بر شعر شاعران بعد (تا جامی)

این پژوهش درباره تأثیر و نفوذ شعر رودکی از جهات مختلف ادبیات ( لفظ و معنی ) می پردازد . پیام های کوتاه و پرمحتوا ، که مبیّن اندیشه های ایرانی ، یاد آور هویت ملی ، بیان کننده زیباییها و هنرهای مردم گذشته ما است و اشاره وار در لابه لای اشعار اندک رودکی باقی مانده است و شعرای بعد از وی به تناوب و تکرار آن اندیشه ها و افکار را به صور گوناگون و در مضامینی مانند : معارف و حِکَم ، امثال مدح ، خمریه ، وصف ، غنایی ، مرثیه و بث الشکوی ، بیان کرده اند . شاید کمتر موضوعی در شعر گذشته و سنتی ما در طول ۸۰۰ سال پس از رودکی مورد استفاده قرار گرفته باشد که رودکی اشاره ای بدان نکرده باشد . شاید با قدری اغراق گفته شود که خمیرمایه وجوهره اصلی شعر برخی از شاعران بعد از رودکی ، از اندیشه های بارور و زاینده این حکیم خردمند نشأت گرفته باشد.

ادامه مطلب »