سر خط نوشته

عوامل موثر بر افزایش وفاداری مشتریان

پژوهش کارشناسی مدیریت بازرگانی چکیده بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند ولی امروزه بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری، توجه به رضایتمندی وی، کیفیت از دیدگاه وی و در نهایت یعنی ایجاد مشتری وفادار می باشد و تمایل زیادی نسبت به وفاداری به وجود آمده است و جهانی شدن رقابت و توسعه تکنولوژی اطلاعات، آگاهی های مشتریان را ارتقا داده و در سطح بازارها دست یافت. این پژوهش به صورت میدانی انجام گرفته است جامعه کل شعب بانک ملت تبریز و نمونه شعبه الهیه و تبریز در نظر گرفته شده است و نمونهای ۱۰۰ نفری فرم نظرسنجی را پر کردهاند و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

ادامه مطلب »

پرسشنامه اختلافات زناشویی

پرسشنامه لطفاً سن خود را ذکر نمایید. *۲۳-۱۸           *                   ۲۸-۲۳                          *۳۳-۲۸ آیا همسر شما فرد مور ایده آل شما می باشد؟ *بله                                            *خیر                                 *تا حدودی آیا شما با همسرتان سازگاری اخلاقی دارید؟ *بله                                        *خیر                                      *تا حدودی آیا شما پس از ازدواج از نظر شخصیتی تغییر کردید؟ *بله                                   *خیر                                    *تا حدودی آیا شما با همسرتان در کارهای مهم تشابه سلیقه دارید؟ ... ادامه مطلب »

بررسی عوامل اختلافات زناشوئی در بین همسران جوان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی عمومی تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عواملی که باعث اختلافات در زندگی زناشوئی در بین تعدادی از همسران جوان شهرستان بناب انجام گرفته است. همانطور که همه ما می دانیم ازدواج یک امر پاک و مقدس و سنت پیامبر اکرم می باشد و یکی از مهمترین و حساسترین مرحله ی زندگی هر فرد تلقی می شود که اگر با شناخت و آگاهی قبلی صورت نگیرد می تواند عواقب جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد و هر فرد در این ازدواج ناموفق به گونه ای آسیب می بیند از جمله این عوارض خطرناک طلاق٬ سرشکستگی ٬ آوارگی و بدگمانی و سایر اختلافات شخصیتی میی باشد که همگی بر اثر نداشتن آگاهی از طرف مقابل می باشد که نتیجه ای جز حسرت و پشیمانی نخواهد داشت. این تحقیق در جستجوی این امر بوده است که سه دلیل از دلایل بیشماری که منجر به از هم پاشیدگی زندگی همسران جوان می شود را مورد بررسی قرار دهد و نحوه ی برخورد چگونگی حل این مشکلات را بیان می کند.

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش معنوی ۲۴- SISRI

این پرسشنامه خودگزارشی که توسط دیوید کینگ (۲۰۰۸) تدوین و اعتبار یابی شده است ، ۲۴ ماده دارد . این پرسشنامه دارای ۴ عامل زیر است : ۱- تفکر وجودی انتقادی ۲- ارائه معنای شخصی ۳- آگاهی متعالی ۴- توسعه حالت هشیاری / خودآگاهی این پرسشنامه در ابتدا ۴۲ آیتمی بوده که با استفاده از روش تحلیل عامل ، در ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه ی هوش معنوی و سلامت روان در دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی در این پژوهش پس از ارائه تعریف هوش معنوی و سلامت روان به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی و سلامت روان وجود دارند، پرداخته شده است.ویژگی های هر یک از آن ها و پژوهش های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای یافتن پاسخ سئوالات زیر، سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.آیا بین هوش معنوی و سلامت روان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟ آزمودنی های این پژوهش را ۷۰ نفر از دانشجویان دختر شهرستان بناب تشکیل می دهند که آزمون های هوش معنوی SISRI-24 و سلامت روان GHQ-28 برای ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان اجرا شد. برای بررسی فرضیه ی این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار همبستگی استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش ما بین سلامت روان و هوش معنوی ارتباط مستقیمی وجود دارد و برعکس ما بین ضعف سلامت روان و هوش معنوی رابطه ی معکوس وجود دارد .این نتایج با پژوهش های انجام گرفته در یک راستا می باشد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

معلم گرامی؛ پرسشنامه‌ای که در اختیار شما قرار دارد به منظور میزان رضایت شغلی معلمان در شهرستان بناب و حومه تهیه گردیده است. و این پرسشنامه در پژوهش بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی مورد استفاده واقع گردیده است. دراین پرسشنامه از معلمان سؤالاتی راجع به خصوصیات آنها و سازگاری‌شان با شغلشان سؤال پرسیده شده است و حاوی ۳۰ ... ادامه مطلب »

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی

چکیده: به عقیده اسمیت و بالزر رضایت مفهومی مرکب از سازه‌های متعدد است. بدین معنا که ارضای شغل یک مفهوم واحد نیست و باید آن را مجموعه‌ای از وظایف، نقشها ، ارتباطها و پاداشهای درهم آمیخته‌ای دانست که همه با یکدیگر رابطه متقابل دارند. هدف مطالعه در این پژوهش بررسی رضایت شغلی مقطع ابتدایی شهرستان بناب می‌باشد که برای این پروژه از طریق نمونه‌گیری و ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق دادن پرسشنامه در اختیار معلمان صورت گرفته است و نتایج در جدول و نمودار گردآوری شده و محاسبات آماری لازم بر آن صورت گرفته است آزمون آماری که مورد استفاده قرار گرفته بر اساس آمار توصیفی و به روش درجه‌بندی لیکرت تنظیم گشته یافته‌های اصلی پروژه به صورت جدول و نمودار همراه با نتیجه‌گیری در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها آورده شده و نتیجه‌گیری ماکس از آن است که رضایت شغلی در بین معلمان به طرق مثبت می‌باشد.

ادامه مطلب »