سر خط نوشته

طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی با باند میانی مبتنی بر ابر شبکه ی سیم کوانتومی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری نانو چکیده در سالهای اخیر ساخت و توسعه سلول های خورشیدی کم هزینه تر مورد توجه قرار گرفته اند. جذابیت ویژه نانو سیمهای نیمه هادی به دلیل وزن کم، هزینه ساخت پایین و انعطاف پذیری بالا و قابلیت جذب بالا می باشد. ما بطور نظری در مورد سلول خورشیدی با باند میانی بحث خواهیم کرد و بازده سلول خورشیدی با باند میانی مبتنی بر ابرشبکه نیمه هادی را محاسبه خواهیم کرد. جزئیات نتایج بر طبق پارامترهای ساختاری مواد بدست آمده است. با بهبود این پارامترها ما به بهترین بازده رسیده ایم. در زمینه مفهوم سلولهای خورشیدی با باند میانی در مقابل سلولهای خورشیدی خالص می توان گفت که بازده و در نتیجه جریان فتوکارنتی در سلولهای با باند میانی بدلیل وجود جذب دو فتونی(جذب فتونهای کم انرژی )افزایش می یابد. در این تحقیق طرحی از یک سلول خورشیدی نانوسیمی بر پایه مطالعات تئوری بهبود داده شده است. یک ساختار ابرشبکه نانووایری تشکیل شده از یک نیمه هادی ترکیبی برای افزایش جذب فوتون و هدایت حاملها به سمت الکترودها استفاده شده است. در هر مرحله بازده، جریان مدار کوتاه، فاکتور پرشدگی به خوبی نشان داده شده اند. در نهایت بهترین ساختار با ضریب جذب بالا و بازده کوانتومی داخلی تبدیل انرژی بالا تعریف شده است.

ادامه مطلب »

حل عددی معادلات انتگرال ولترا-همرشتاین با روش تقریب تاو

پژوهش کارشناسی ارشدM.Sc. رشته ریاضی کاربردی در این پایان نامه روش تقریبی تاو برای معادلات انتگرال ولترا-همرشتاین ارائه شده است. دراین روش ابتدا هریک از قسمتهای معادله انتگرال مذکور بصورت جبری توسیع داده می شود و سپس با استفاده از توابع اساسی چند جمله ای دلخواه(چبی شف) بصورت ماتریس نمایش داده شده که این نمایش یک دستگاه پایین مثلثی خاص بوده ونمایش ماتریس موثر تاو برای قسمت غیر خطی بصورت یک ماتریس بالا مثلثی است. که سرانجام منجر به یک دستگاه معادلات خطی یا غیر خطی شده و با هم ارز سازی جملات نظیر در طرفین ، جواب بدست می آید. در نهایت نتایج عددی، درستی و کارائی روش را نشان داده وبا روشهای دیگرمقایسه شده و نتیجه گرفته می شود که تقریب تاو مستقل از توابع پایه ای است.

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش خودپنداری مثبت

پرسشنامه سنجش خودپنداری مثبت به همراه پرسشنامه سنجش رضایت شغلی و کارایی کارکنان پرسشنامه‌ای که پیش روی شماست، برای انجام پژوهشی با عنوان « بررسی تاثیر خودپنداری مثبت کارکنان در افزایش رضایت و کارایی آنها»در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد تنظیم شده است. این پرسشنامه برای سنجش خودپنداری از پرسشنامه بک[Beck] و برای سنجش منبع کنترل از پرسشنامه IE راتر [Rotter] ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه خودپنداری مثبت کارکنان با افزایش رضایت و کارایی آنها

چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین خودپنداری مثبت کارکنان و افزایش رضایت و کارایی آنها در تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در قالب یک تحقیق پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و در بین نمونه‌ای ۳۰۲ تایی ازکارکنان تامین اجتماعی استان توزیع گردید. بعد از گردآوری داده‌ها برای بررسی سوالات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از طریق آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که بین خود پنداری مثبت و افزایش رضایت و کارایی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین خودپنداری مثبت با خود ارزشی ، سلامت روانی و کرامت نفسانی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.

ادامه مطلب »

طراحی سلول خورشیدی پلیمری مبتنی بر نانو تیوب کربن ونانو ذارت اکسید روی

پژوهش کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق(M.Sc) در این پایان نامه یک سلول خورشیدی با مواد عالی p3HT-PCBM با ضخامت nm100 و چگالی، Nc=1×۱۰۱۹ و Nv=1×۱۰۱۹بعنوان لایه فعال و انتقال دهنده الکترون و PSS : PEDOT باضخامتnm 90 و چگالی، Nc=4/27 ×۱۰۱۸ و Nv=1/8×۱۰۱۹ را هم به عنوان انتقال دهنده حفره و با تزریق نانو تیوب کربن با ضخامت۱۳۰۰nm و چگالی، Nc=9/6×۱۰۱۸ و Nv=2/5×۱۰۱۹ در ناحیه فعال طراحی کرده ایم. برای افزایش جذب فوتون ها در ناحیه فعال، نانو ذرات اکسید روی با چگالی، Nc=2/22×۱۰۱۸ ۱/۷۸×۱۰۱۹ Nv= نیز تزریق شده اند. طبیعی است که ITOو AL نیز به ترتیب عنوان الکترودهای جلو و عقب سلول بکار برده شده اند. برای طراحی این سلول ساختار اولیه را بدون نانو تیوب کربن و نانو ذرات اکسید روی طراحی کرده ایم که بازده تبدیل انرژی سلول ۰/۵ درصد بدست آمد. سپس نانو تیوب کربن نیمه هادی را در ناحیه فعال تزریق نموده و بازده تبدیل انرژی را به مقدار ۲۳/۲۷۰ درصد رساندیم. در نهایت نیز نانو ذرات را به همراه نانو تیوب کربن در ناحیه فعال تزریق نموده و بازده تبدیل انرژی سلول خورشیدی را به ۲۹/۰۸۴ درصد رساندیم.

ادامه مطلب »

بررسی قراردادهای لیسانس در حقوق تجارت بین الملل با نگاهی به قوانین ایران و آمریکا

پژوهش کارشناسی ارشد رشته حقوق همانگونه که می دانیم حقوق روند جهانی شدن در حوزه ی تجارت بین الملل را تسهیل می کند. به وجود آمدن تکنیکهای جدید در حوزه ی تجارت بین الملل، مانند قرارداد لیسانس، قرارداد فرانشیز، انواع تجارت-های متقابل، معاملات تهاتری، تجارت موازی، معاملات جبرانی و... ، نتیجه جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین الملل است. لذا اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، گزاف نگفته ایم. امروزه حقوق، برای پیشبرد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکتهای بین المللی، تکنیکهای جدیدی برای بهتر و سریعتر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیکهای حقوقی قراردادهای لیسانس است. تکنیکی حقوقی که نوعی " بازاریابی کالا و خدمات بدون مرز " ،مبادله " شهرت " لیسانس دهنده با "سرمایه " لیسانس گیرنده و بهترین شیوۀ انتقال تکنولوژی است.

ادامه مطلب »

بررسی بیمه های باربری در حمل ونقل زمینی و کنوانسیون سی ام آر(CMR)

پژوهش کارشناسی ارشد گروه حقوق گرایش:حقوق خصوصی یکی از موضوعاتی که امروزه در حوزه حقوق قرارداد های حمل و نقل مطرح می باشد بحث بیمه های باربری حمل و نقل زمینی می باشد. حمل و نقل یکی از شاخه های تجارت کنونی است که به علت انواع روش های حمل و خطرات موجود در راه، بیمه محمولات آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. با توجه به همین ضرورت اسناد بین المللی نیز همچون کنوانسیون حمل و نقل زمینی معروف به سی ام آر به وجود آمده و کشور ما نیز در راستای توسعه تجارت بین الملل و سهولت حمل و کاهش هزینه ها به عضویت آن در آمده است. برای شمول بیمه نامه های تحت کنوانسیون شرایطی وجود دارد که از جمله آنها باید حمل از طریق زمینی بوده ، موضوع آن کالا باشد و یکی از مهمترین شروط آن این که هر دو یا یکی از کشورهای مبدأ یا مقصد حمل کالا به عضویت کنوانسیون در آمده باشد. از سوی دیگر در رابطه اصل جبران خسارت نیز مسوولیت متصدی حمل و نقل و نوع نظریه هایی که از منظر کشورهای عضو و کنوانسیون برای مشمول بیمه نامه های باربری وجود دارد از جمله مباحثی است که مورد توجه واقع شده و به نظر در حقوق ما برای مشمول این بیمه نامه ها بر طبق ماده ۳۸۶ ق.ت باید عناصر سه گانه خارجی بودن ، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل اجتناب بودن خطر به وجود آمده ،اثبات گردد در حالی که کنوانسیوان دوشرط خارجی بودن خطر و غیر قابل اجتناب بودن آن از جمله شرایط مشمول این بیمه نامه ها و عدم مسولیت متصدی حمل و نقل است.

ادامه مطلب »