سر خط نوشته

پست های گازی(GIS)

پژوهش کارشناسی رشته برق با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم, بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت چه از نظر فنی و چه از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد و همچنین انرژی مورد نیاز انواع مختلف مصرف کننده ها در هر موقعیت و به هر میزان, تنها از طریق شبکه هایی امکان پذیر است که کلیه مراکز مصرف و تولیدشان با یکدیگر در ارتباط کامل و به هم پیوسته باشد. با احداث شبکه های سراسری که ظرفیت مناسب و کافی دارند, می توانیم یک تبادل انرژی بین مراکز مصرف کننده ها و تولید کنندگان داشته باشیم. که جهت این تبادل انرژی نیاز به افزایش ولتاژ و سپس کاهش آن می باشد که در این خصوص ایستگاههای فشار قوی مناسب این مشکل را بر طرف کرده و گام اساسی در جهت پیش برد این مساله برداشته است.

ادامه مطلب »

شناسایی موانع عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در اداره امور مالیاتی

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی موانع عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ادره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور تحقق کامل دولت الکترونیک بر اساس دیدگاه خالقی وند و خیاط زاده تعریف و موانع عدم تحقق کامل دولت الکترونیک با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین در ۴۰ مانع به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ادره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی باشد که تعداد آن ها ۷۵۳ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری۲۵۵ نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه تحقق کامل دولت الکترونیک و پرسشنامه موانع عدم تحقق کامل دولت الکترونیک با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.

ادامه مطلب »

حل عددی معادله انتگرال ولترای منفرد ضعیف غیرخطی با استفاده از چندجمله ای های متعامد

پژوهش کارشناسی ارشد گرایش: ریاضی کاربردی در این پایان نامه، روش جدیدی برای حل معادله انتگرال ولترای منفرد ضعیف غیرخطی بر پایه چند جمله‌ای های متعامد ارائه می‌شود که با استفاده از تعاریف و مفاهیم و قضایای وجودی و منحصر به فردی و مثالهای عددی به بررسی همگرایی و تقریب خطا برای روش جدید پرداخته شده، که نتایج بدست آمده نشان‌دهنده انتگرال‌گیری دقیق بر روی حل عددی این نوع معادله انتگرال می‌باشد.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر تغییر قطر وجنس لوله بر روی فشار ناشی از ضربه قوچ

پژوهش کارشناسی ارشد رشته عمران ضربه قوچ یا شوک هیدرولیکی که معمولا در اثر تغییر ناگهانی سرعت جریان سیال درون مجاری تحت فشار، باز کردن و بستن ناگهانی شیرها، از کار افتادن ناگهانی پمپ ها، شکستگی در خطوط لوله انتقال و به طور کلی هر عاملی که باعث تغییر دبی و جهت سرعت سیال در خطوط لوله می شود پدید می آید، که یک نوع خاص از جریانهای ناپایدار میرا می باشد و پدیده ای است که در نتیجه تغییرات دبی یا سرعت مقدار معینی نیرو ایجاد می کند که این نیرو به صورت موج با سرعت ثابت در خطوط لوله جریان، ممکن است به بالادست و پایین دست سیستم حرکت کند. در یک سیستم همانند خطوط انتقال و شبکه سیستم های پمپاژ، این تغییرات فشاربا اعمال یک تغییر مشخص بر سیستم شروع می شود و در طول یک دوره انتقالی جریان، بوسیله شکلی از استهلاک درون سیستم به حالت ماندگار بعدی منتهی می شود. بدیهی است که در طراحی خطوط انتقال بایستی از ایجاد فشار منفی که منجر به جدائی ستون آب خواهد شد ممانعت به عمل آید.

ادامه مطلب »

مدلسازی سه بعدی رخساره های الکتریکی سازندهای کنگان و دالان

پژوهش کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی سازند کنگان و دالان با سن تریاس زیرین و پرمین بالایی از گروه دهرم، مخزن اصلی ذخایر گازی حوضه خلیج فارس را تشکیل می دهند. از آنجایی که مغزه گیری در تمام چاه ها در یک میدان بزرگ بسیار پر هزینه است، بنابراین یافتن راهی برای گریز از این هزینه بالا امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق از طریق مدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن با روش های زمین آماری، سعی بر آن شد تا با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی ۴ چاه در مخازن کنگان و دالان در میدان گازی مورد نظر مدل سه بعدی لیتولوژی مخازن مورد نظر را تخمین بزنیم. مدلسازی سه بعدی مخزن، در واقع تصویری رقومی از پراکندگی خواص مخزنی (رخساره ها، تخلخل، حجم شیل و...) می باشد که می توان با استفاده از آنها مناطق مستعد و نامطمئن را جهت ذخیره هیدروکربن شناسایی کرد. برای تهیه مدل های ساختمانی و پتروفیزیکی و همچنین مدل رخساره ای مخزن از نرم افزار پترل استفاده شده است.

ادامه مطلب »

تشخیص چهره با استفاده از گراف‌های برازش کشسان بر پایه روشهای ژنتیک

پژوهش کارشناسی ارشد رشته: مهندسی‌‌کامپیوتر شناسایی چهره یکی از سیستمهای گروه شناسایی زیست‌سنج می‌باشد. در این سیستم هدف شناسایی افراد در شرایط مختلف پس از دریافت یکسری تصویر چهره از افراد می‌باشد. تصاویری که از ابتدا برای شناسایی افراد به سیستم آموزش داده میشود را پایگاه چهره آموزش سیستم نامیده و تصاویری که برای آزمون قدرت سیستم در مقابل تصاویر جدید بوده تشکیل گروه کاوشگر را میدهند. شناسایی چهره در بخش اول یکی از مباحث تشخیص شی و شناسایی شی در پردازش تصویر میباشد ولی به علت پیچیدگیهای ذاتی چهره و تغییرات فراوان ویژگیهای آن روش‌های این دو بخش را بصورت خاصی برای خود بازنویسی کرده است. روش‌های متفاوتی برای شناسایی چهره در بیست سال اخیر معرفی گشته است که سرعت برازش کم یکی از مشکلات مهم در این زمینه می‌باشد، به همین دلیل چالشی که به عنوان زمینه مطالعه در این پایان نامه انتخاب شده است مسئله سرعت تطبیق می‌باشد. در این پایان‌نامه روش جدیدی برای شناسایی چهره پیشنهاد می‌شود، در این قالب پیشنهادی که پایه آن بر مبنای روش‌های گراف‌های کشسان بنا شده است از گراف‌های برچسب‌دار برای این منظور استفاده می‌شود. در این نمایش، چهره‌ها در قالب گراف‌های برچسب‌داری نمایش داده می‌شوند که اساس تشکیل این گراف‌ها، تبدیل موجک گابور می‌باشد. این گراف‌ها برای چهره‌های جدید با استفاده از روش‌های ژنتیک ساخته شده و با استفاده از یک تابع تشابه ساده قابل مقایسه با یکدیگر هستند. با توجه به نتایج شبیه‌سازی به دست آمده مشخص شد که دقت روش پیشنهادی بالا بوده و زمان برازش روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر و در نتیجه سرعت بیشتری دارد.

ادامه مطلب »

ارزیابی مشکلات مبلمان شهری شهرهای میانه اندام

پژوهش کارشناسی ‌ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(M.A.) چکیده شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل مختلف طبیعی ، اجتماعی ومحیطی ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. امروزه مبلمان شهری اصلی ترین مفصل ارتباطی شهروند با شهر است . ابزاری که علاوه بر رفع نیاز احساس رضایت ایجاد می کند . بنابراین عناصر مبلمان شهری ، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر جوامع امروزی به شمار می روند که در سالیان اخیر نیز تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است، که همین موضوع ضرورت تدوین و اجرای ضوابط ، ملاحظات و اصولی را در انتخاب ، مکانیابی و نصب آنها آشکار می سازد. مبلمان شهری درواقع در عین کاربردی بودن در صورت رعایت معیار های زیبایی شناسانه ومکانیابی صحیح زینت بخش خیابانها وفضاهای شهری به حساب می آیند. این عناصر در صورتی که با در نظر گرفتن فاکتورهای هر منطقه طراحی شوند ، می توانند علاوه بر کاربرد اصلی خود ، که همان رفع نیازهای شهروندان است ، موجب حفظ هویت آن منطقه شده و به شهر انسجام و یکپارچگی و هویت ببخشند. یکی از دلایل مشکلات فعلی شهر های ما و باطبع شهر موضوع این تحقیق (بناب) به کار نبردن استانداردهای مبلمان شهری در تجهیزات شهرهاست که موجب بهره مندی نامناسب از فضا وکاهش کیفیت زندگی درشهرها شده است . به منظور ایجاد محیطی مناسب برای رفع نیاز های مختلف شهروندان (عملکردی ، بصری ) ، ساماندهی مبلمان شهری امری ضروری است .

ادامه مطلب »