سر خط نوشته

پرسشنامه کجروی های سازمانی

همانطورکه مستحضر هستید کجروی های سازمانی (انحرافات کاری) یکی از مباحث اصلی سازمانها وادارات و نهادها می باشد و پیامدهای نامطلوبی دارد لذا کاهش آن یکی از مهمترین اهداف هر سازمانی است . پرسشنامه حاضر برای پژوهش ارتباط فرسودگی شغلی با کجروی های سازمانی در بین کارکنان در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت طراحی و تدوین گردیده است. ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کجروی های سازمانی در بین کارکنان

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” گروه مدیریت مقدمه وهدف :فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی مسخ شخصیت وکاهش کفایت فردی تعریف می شود .فرسودگی شغلی پاسخی به استرس های مزمن کار است.تحقیق حاضر مطالعه ای است که با هدف بررسی تاثیرات بهبود فرسودگی شغلی کار کنان در کاهش کج رویهای سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۱۳انجام شده است .نتیجه نهایی: بنظر می رسد بهبود فرسودگی شغلی اثرمنفی زیادی بر بروز کجروی های سازمانی می گذارد.تمهیداتی در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی وکج رویهای سازمانی توسط مدیران می تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک شایانی نماید.

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر توانمندسازی کارکنان با حکمرانی خوب سازمانی

این پرسشنامه به منظور جمع آوری اطّلاعات پایان نامه « بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان با حکمرانی خوب سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی » تهیه شده است . مشخصات فردی: جنسیت : سن : میزان تحصیلات : سنوات خدمت: نمونه از گویه های پرسشنامه : ۱ مدیریت سازمان بیانیه واضحی نسبت به مقاصد سازمان که اساس برنامه ریزی ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با حکمرانی خوب سازمانی رابطه مثبت وجود دارد دارد.

ادامه مطلب »

منعطف کردن آنتن AMC دار برای کاربرد های پزشکی

پژوهش کارشناسی مهندسی برق-مخابرات دراین مقاله آنتن با خاصیت انعطاف پذیری و فشرده برای کاربرد های راه دور معرفی میشود.این طراحی بر اساس یک آنتن مونو پل معمولی دارای پچM شکل و فرکانس کار ۲٫۵ گیگا هرتز که در شاخه های صنعتی، علمی و پزشکی(ISM) کاربرد دارد ، پایه ریزی شده است.این آنتن مونوپل معمولی به دلیل مزیت هایی که بعدا ذکر خواهد شد ، با یک صفحه زمین که از نوع هادی مغناطیسی مصنوعی (AMC) است، ترکیب می شود و در انتها روی AMC، پچ با طرح صلیب اورشلیم(JC) قرار می گیرد.صفحه زمین AMC ، برای حفاظت از بدن انسان در برابر تشعشعات الکترو مغناطیسی ناخواسته و کم کردن عدم تطبیق امپدانس ناشی از نزدیک شدن آنتن به بافت ها به کار میرود.میزان جذب مشخص((SAR از طریق نمونه بدن انسان شبیه سازی شده (HUGO)بدست میاید.این عددامکان ساخت آنتن پیشنهاد شده را به ما میدهد.این آنتن دارای پهنای باند ۱۸ درصد است و همچنین صفحه زمین AMC باعث افزایشdB 3.7 گین و کاهش ۶۴ درصدی SAR میشود.نتایج شبیه سازی و عملی بیانگر این واقعیت است که پارامتر های تشعشعی این آنتن(AMC دار) مانند SAR و تطبیق امپدانس در مقایسه با آنتن های مونوپل و دی پل بسیار بهتر است.علاوه بر آن آنتن معرفی شده دارای خاصیت انعطاف پذیری نیز می باشد که باعث مناسب بودن آن برای کاربردهای پزشکی می شود.

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر تحقق کامل دولت الکترونیک

پرسشنامه عوامل موثر بر تحقق کامل دولت الکترونیک  یا پرسشنامه موانع عدم تحقق کامل دولت الکترونیک به منظور انجام پژوهشی با عنوان «شناسایی موانع تحقق کامل دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی استان» در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی تهیه و تنظیم شده است. سوالات عمومی الف) جنسیت: ب) وضعیت تأهل: ج) سطح تحصیلات: د) سابقه خدمت: ... ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی سطح تحقق دولت الکترونیک

احتراماً پرسشنامه ارزیابی سطح تحقق دولت الکترونیک به منظور انجام تحقیقی با عنوان «شناسایی موانع تحقق کامل دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی» در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تنظیم شده است. سوالات عمومی الف) جنسیت: ب) وضعیت تأهل: ج) سطح تحصیلات: د) سابقه خدمت: ه) سن: نمونه از گویه ها: ۱- ارباب رجوع تا چه حدی برای انجام امور مالیاتی(پرداخت ... ادامه مطلب »