سر خط نوشته

پژوهش

بررسی روش بهینه سازی خط نورد گرم میلگرد برای تولید مفتول CK45

پژوهش رشته: مکانیک ماشین های کشاورزی معمولا به علت نوسانات شدید قیمت آهن آلات دربازار و تولید زیاد میلگرد درکشور واز طرفی نیاز شدید کشور به مفتولCK45 که برخی ازنیاز کشور ازطریق واردات برطرف می شد . دراین پایان نامه سعی شده است که با بررسی روش بهینه سازی خط نورد میلگرد برای تولید مفتول CK45 که ضرورت نیاز به تولید در صنعت داخلی کشور وهمچنین نسبت به میلگرد سود دهی بیشتری دارد واز طرفی واردات این محصول از خارج کمتر می شد. که در این ارزیابی ابتدا به تعغیرات اساسی از جمله تغییرات کالیبر غلتک ها و تعویض الکترو موتور استندها از ۴۰۰ به ۶۸۰ کیلو وات وحذف استندها از ۱۲ به ۲ استند، وتغیرات دربسته بندی انجام گرفته وبنابراین نتایج آزمایش ها در مورد تست آنالیز شیمیایی، وآلتراسونیک بدست آمد وبرای ازبین بردن مشکل پیچیدگی محصول وترک داشتن، آج طولی، تلاش وبرای رفع این عیوب پرداخته شده است. که حاصل نتایج بدست آمده وتولید این محصول با موفقیت انجام شده است.

ادامه مطلب »

مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن توسط دانش آموزان

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب می پذیرد برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است . مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارتها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است . راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد . برای قرنها مردم از حرکت ماه ، ساعت آفتابی ، اذان ، زنگ کلیسا برای تنظیم برنامه زمانی روزانه خود استفاده کرد تا اینکه در قرن دوازدهم راهبان کاتولیک ساعت هایی را برای تنظیم فعالیت های خود ساختند .

ادامه مطلب »

ارزیابی شاخص های سلامت و بهداشت محیط کار سازمان

پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هدف تحقیق حاضر ارزیابی شاخص های سلامت و بهداشت محیط کار در شهرداری میاندوآب است. برای این منظور شاخص های سلامت و بهداشت محیط کار با مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر کارشناسان امر، و طبق مدل کار سالم در چهار بعد، شاخص های ارزیابی وضعیت رهبری، شاخص های ارزیابی وضعیت منابع انسانی، شاخص های ارزیابی وضعیت برنامه ریزی و شاخص های ارزیابی وضعیت فرآیندهای اجرایی تعریف گردیده و تعیین وضعیت سلامت محیط کار شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارسالم هدف اصلی تحقیق بوده در این راستا دو سوال اصلی و چهارسوال فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارمندان شهرداری میاندوآب می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر۳۰۰ نفر بوده که با نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران ۱۶۸ نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل ۳۵ سوال می باشد.

ادامه مطلب »

بررسی تأثیر حضور دختران در دانشگاه بر روابط اجتماعی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته علوم مشاوره تحقیق حاضر در راستای : بررسی تأثیر حضور دختران در دانشگاه بر روابط اجتماعی آنان در دانشگاه پیام نور میاندوآب می باشد. در فصل اول به کلیات طرح تحقیق پرداخته شده است.این پژوهش دارای شش فرضیه اصلی به شرح ذیل می باشد: بین حضور دختران در دانشگاه و آگاهی اجتماعی رابطه وجود دارد که سوالات ۱ تا ۶ را شامل می گردد.۲) بین حضور دختران در دانشگاه و تعاملات بین فردی رابطه وجود دارد که سوالات ۷ تا ۱۶ متعلق به این فرضیه می باشد ۳) بین حضور دختران در دانشگاه و تحمل عقاید و باور دیگران رابطه وجود دارد، که این فرضیه نیز سوالات ۱۷ تا ۲۰ را در بر می گیرد.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر هوش سازمانی مدیران بر میزان عملکرد آنها در مدارس

پژوهش رشته علوم تربیتی هدف اصلی این تحقیق برسی تاثییر هوش سازمانی مدیران برمیزان عملکرد انها درمدارس سه گانه تحصیلی شهرستان بناب می باشد. برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل البرخت در هفت بعد : ۱)چشم انداز استراتژیک ۲)سرنوشت مشترک ۳)میل به تغییر ۴)روحیه ۵)اتحاد وتوافق ۶)کاربرد دانش ۷)فشارعملکرد. وعملکرد مدییران براساس مدل مارکوارت در چهار بعد قرار دارد: ۱) عملکرد ۲) توسعه ۳) کارافرینی ۴) رفتار تعریف شده است. ودراین راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. (ابزاری وهمکاران ،۱۳۸۵،۲۳) جامعه اماری مدیران مدارس مقاطع سه گانه دخترانه آموزش پرورش شهرستان بناب می باشدکه تعداد نمونه آماری ۱۰۰نفر می باشد ازمیان ۵مدرسه موجود است. وبه دلیل محدود بودن تعداد معلمان ،کل جامه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شد.

ادامه مطلب »

بررسی فنی و اقتصادی طرح تعویض شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار

پژوهش کارشناسی ارشد رشته برق بررسی فنی و اقتصادی طرح تعویض شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در شرایط مختلف شبکه توزیع با توجه به مزایا و معایب شبکه های زمینی و هوایی کلاسیک (با هادی لخت) که به اختصار بیان گردید و به منظور استفاده از سیستمی که تا حد امکان مزایای هر دو نوع شبکه فوق الذکر را دارا بوده و فاقد معایب آنها باشد، هادیهای روکش دار به عنوان نسل جدید خطوط هوایی فشار متوسط و ضعیف معرفی می گردد که مزایای شبکه هوایی کلاسیک مانند سهولت اجرا، ارزانی، تسریع در انشعاب گیری تعمیر و عیب یابی شبکه را دارا بوده و معایب عمده آن مخصوصا سرقت انرژی، خطرات محیطی از قبیل خطر برخورد صاعقه، برخورد اشجار و اجسام خارجی، برخورد پرنده و ... را تاحد امکان کاهش می دهد.

ادامه مطلب »

طراحی و تبیین الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت هدف کلی پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می باشد. الگوی مورد نظر در این پژوهش جهت طراحی الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی در میان کارکنان، با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر کارشناسان امر، عوامل مرتبط با الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی در میان کارکنان استان آذربایجان شرقی بصورت اولیه شامل سطح خرد(بعد شناختی)؛ (خیرخواهی، تاثیر متقابل، راهنمایی ها، مدارا، مشارکت مذهبی، ارزشها، یکپارچگی اعضا، ارتباط متقابل میان اعضا، رفتار اجتماعی، عقاید، کمک کردن افراد به یکدیگر، تنوع در دوستی ها، تصورات فرهنگی مشترک) متغیرهای سطح کلان (ضمانت های اجرایی موثر، چشم داشت های اجتماعی، تضمین منافع، کنترل اجتماعی، حل مشکلات، نقش قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت، میزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی کلان، میزان عدم تمرکز، نظام سیاسی، رفاه اجتماعی، سرمایه مالی) و سطح خرد(بعد ساختاری)؛ (فعالیت جمعی، ظرفیت بالقوه اطلاعاتی، ناهماهنگی، فشارهای شبکه ای، ظرفیتهای کسب و کار، تراکم کاری، فرآیندهای تصمیم گیری جمعی و روشن، نزدیکی افراد به یکدیگر، ایدئولوژی) است.

ادامه مطلب »