سر خط نوشته

پژوهش

تولید گرافیت و کاربردهای آن

تولید گرافیت و کاربردهای آن پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد بعضی عقیده دارند، کربن به تنهایی قابلیت همه عناصر جدول تناوبی را دارا می باشد. امروزه با پیشرفت علم و کشف خواص انواع مختلف کربن، این فرضیه به یقین تبدیل شده است. کربن با قابلیت‌های فراوان، خواصی از عایقها تا بهترین هادی ها را از خود نشان می‌دهد. خواص منحصر به فرد گرافیت، اعم از خواص مکانیکی و الکتریکی کاربردهای بیشماری را برای آن رقم زده است. در سال‌های اخیر، نانولوله‌های کربنی انقلاب عظیمی در علوم مختلف ایجاد کرده است.امروزه اهمیت انواع گرافیت و تنوع کاربردهای آن، بر کسی پوشیده نیست. این ماده در تمامی زمینه های زندگی بشر تاثیر گذار بوده و کاربردهای آن در علوم و زندگی به اشکال مختلف دیده می شود. ادامه مطلب »

بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان :در سال¬های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه¬ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه¬های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه¬ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده¬ی تفاوت¬های جنسیتی در توانایی¬های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه¬ها، به این مهم پرداخته شود. ادامه مطلب »