سر خط نوشته

پژوهش

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری سیار و رتبه بندی این عوامل با معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی

چکیده :مردم و سازمانها همواره علاقمند به استفاده از روشهای ساده، سریع، شخصی، امن، بلادرنگ، کم هزینه و قابل استفاده در هر مکان و زمان هستند ، تلفن های همراه به دلیل دارا بودن این خصوصیات و راحتی استفاده، عدم نیاز به پول نقد، و امکان اتصال به اینترنت به سرعت در تجارت،بخصوص بانکداری ،پرداخت از طریق موبایل و... مورد استقبال مردم و سازمانها قرار گرفته است. هدف این مطالعه ، تعیین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری سیار و رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش MADM می باشد.

ادامه مطلب »

ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی هدف کلی تحقیق حاضر، ارائه مدل تبین عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین در ۴۹ عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان خاص شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی می باشد که تعداد آن ها ۶۴۴۸ نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران ۳۶۳ نفر برآورد شد که جهت کفایت نمونه، حجم نمونه آماری۳۷۰ نفر در نظر گرفته شده و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه محقق ساخته سنجش ترجیحات مشتریان و پرسشنامه عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان (r=0.915) برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

ادامه مطلب »

بررسی معاطات در عقود ایقاعات ازمنظر فقه وحقوق ایران

پژوهش کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده موضوع رساله حاضر «بررسی معاطات در عقود وایقاعات از منظر فقه و حقوق ایران» می باشد. به طور کلی، معاطات هر معامله و معاوضه ای است که در آن ایجاب و قبول(صیغه مخصوص) نباشد، اعم از آنکه لفظ دیگری بکار برده شود یا خیر. حقیقت عقد تعهد خاصی بین متعاقدین ... ادامه مطلب »

بررسی مبانی و احکام و آثار ارتداد در فقه امامیه و شافعیه

پژوهش کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واژه « ارتداد» و « ردّه » نزد تمام لغویون به معنای « رجوع » بازگشت است و در اصطلاح فقهی مراد از ارتداد ، رجوع فرد مسلمان از دین اسلام می باشد ارتداد در تعالیم اسلامی قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین علیه السلام صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست ، بلکه « مرتد » کسی است که پس از تبیین حق و حقیقت و گردن نهادن به دین ، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام ، به جحد و انکار حق می پردازد و از دین الهی روی بر می تابد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام و یا یکی از ضروریات دین را منکر می شود ، بدون آنکه وجود شبهه یا جهل و قصوری در انکار او دخیل باشد . مشهور فقها با استناد به روایات مأثوره و اجماع امامیه معتقدند ، اگر ارتداد فطری باشد و شرایط عامه تکلیف ( بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد ) در فرد ، تمام باشد ، باید در دم کشته شود و هرگز مستحق مهلت و استتابه نیست . چنین کسی از هر نوع حق تمتع و تصرف در اموال خود و حق استیفاء محروم بوده و در حکم اموات و بهائم است و از همان لحظه ارتداد ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و همسر او جدا شده و عده وفات نگه می دارد . ملاک و معیار واقعی در ارتداد ، این است که جزئیت شی در مورد انکار در دین ، نزد شخص منکر معلوم باشد .

ادامه مطلب »

ترکیبات بدیع فارسی در کشف الاسرار

پژوهش کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی میبدی یکی از نویسندگان توانای اوایل قرن ششم است، که با خلق اثر بی مثال خود توانسته یادگار گرانبها و جاودانه ای را از خود برجای گذارد و سهم بسزایی را در ادبیات داشته باشد. هر چند که به نظر می آید در سبک نویسندگی خود بیشتر دنباله روِ سبک خواجه عبدالله انصاری است. با مطالعۀ دقیق و تامل بیشتر در کشف الاسرار، در لابه لای سطور، به واژگان و ترکیباتی بر می خوریم که ضمن بی نظیر بودنشان، در نوع خود نیز بدیع هستند، بخصوص در ترجمۀ بعضی از کلمات قرآنی که در ترجمه های کنونی، امثال آنها را سراغ نداشته باشیم. به گونه ای که درک معانی این گونه واژگان نیز خود نیاز به مراجعه فرهنگهای لغت یا حتی منابع دیگر دارد.

ادامه مطلب »

بررسی آثار و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده

پژوهش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده از اولین نمایشنامه نویسان مقلّد غرب و تاثیر پذیرفته از فرنگیان به شمار می‌آید که به تشریح و تببین مسایل اجتماعی در دوران مشروطه پرداخته است. این نویسنده به تقلید از غربیان، زندگی مردم جامعه را در آثارش بازنمایی می کند که مشتمل بر کردار، رفتارها و خلق و خوی شخصیت های هر یک از اثرهایش می باشد. وی به ظاهر سعی می کند تا اوضاع نابسامان جامعه ی ایران و ظلم و اجحاف هایی که بر طبقه ی ضعیف جامعه تحمیل می گردید و تبعات و اثرات منفی آن را که دامنگیر افراد بی شماری از اجتماع می باشد بیان کند، ولی در باطن اهداف دیگری را دنبال می‌کند که در این رساله به آنها پرداخته شده است. پایان نامه ی حاضر در یک مقدمه و شش فصل تدوین شده است که در صد و چهارده صفحه می‌باشد و در بردارنده ی زندگی، آثار نویسنده، گذری بر آثار نویسنده، بررسی شخصیت ها، بررسی افکار و اندیشه ی نویسنده است و بر این اساس، سعی بر آن است که با بررسی و پژوهش درباره ی موارد فوق، شفاف تر به آثار و افکار واندیشه های وی پرداخته شود. این پژوهش می تواند مأخذی مناسب برای تحقیقات علمی و ادبی، به ویژه در مورد افکار و اندیشه ی نویسنده باشد و اطلاعاتی قابل قبول و مفید به پژوهندگان و خوانندگان آثار آخوندزاده ارائه دهد.

ادامه مطلب »

بررسی و تعیین رابطه تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات بانکی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی امروزه کیفیت خدمات می تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمان ها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. سازمانها با ارائه خدمات با کیفیت می توانند مزایای رقابتی از نظر جایگاه کسب کنند. سازمانهایی که عمیقاً کیفیت گرا می شوند در هر دو جنبه فرهنگ درونی و شهرت بیرونی، توسعه می یابند به گونه ای که تقلید آن توسط رقبا مشکل می باشد لذا نقش کسانی که امروزه به آموزش مدیریت خدمات می پردازند، در تدوین و اعتلای این علم و برخورداری و توجه و درک آن بسیار مهم است. چرا که هر گونه بهبود و پیشرفت در بانکها، توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. بنابراین آنچه که موجبات تحقق مزیت رقابتی در بانکها و جلب رضایت مشتریان بانکی می شود، نیروی انسانی متعهد است. هدف تحقیق حــاضر بررسی و تعیین رابطه تعهد سازمانی کارکنان بــــا کیفیت خدمات بانکی در بانک اقتصاد نوین استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور تعهد سازمانی بر اساس نظریه آلن و می یر در سه بعد: تعهد عاطفی، تعهد عقلانی، تعهد هنجاری، تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم شده است. ...

ادامه مطلب »