سر خط نوشته

پژوهش

بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر

پژوهش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی Survey of prevalence and genotyping gene coagulase of staphylococcus aureus in local cheese استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا ۱۰۳ نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.

ادامه مطلب »

بررسی شخصیت مجرمین جنسی از نظر روانشناسی جنایی

پژوهش کارشناسی ارشد درباره جرایم جنسی تحقیقات بسیار فراوانی صورت گرفته است اما آنطور که از لحاظ روانشناسی در خور اهمیت است به این موضوع توجهی نشده است که سرانجام تلاش های پیشگامان مکتب روانشناسی و پیشرفت این دانش، روانشناسی حوزه امیال ومسائل جنسی را نیز فرا گرفت. دانشمندان روانشناسی دریافتند که مسائل جنسی یکی ازمسائلی بوده که بیش از هرعامل دیگری درتکوین شخصیت فردی افراد و ارزش اجتماعی آنها موثر بوده و کمتراز آنچه تصور می شود دراین زمینه تحقیق و بررسی شده است.

ادامه مطلب »

تاثیر بانکداری الکترونیک بر اعتماد و رضایت مشتریان بانک

پژوهش کارشناسی رشته مدیریت صنعتی بانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارائی آنها درارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته ) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان ، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند .( حسنی،۱۳۸۹، ۲و۱) به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست . به مشتریان اجازه می دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وب سایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی ، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت و ساز انجام دهند (همان.) بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند.فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثر بخشی آن ، زمینه بهبودعملکرد و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می کند .

ادامه مطلب »

بررسی عوامل موثر در انگیزش اساتید دانشگاه

پدیده جدیدی که امروزه مدیران (استادان) را با چالش جدی مواجه کرده است «واقعیت مجازی» است. واقعیت مجازی، بر محیطی دلالت دارد که جایگزین محیط کار امروزی خواهد شد با محیطی شبیه سازی شده که کاربران می توانند وارد آن شوند و در آن گردش کنند و با اشیا داخل آن تعامل داشته باشند. به مثابه نخستین نمونه های عملی کاربرد واقعیت مجازی، می توان به تربیت خلبان در پروازهای شبیه سازی شده اشاره کرد که کاربرد تفریحی آن بطور روز افزونی در بازیهای ویدئویی معمول شده است. مزیت واقعیت مجازی در آزادی عملی است که برای پژوهشگران فراهم می آورد. سرعت را می توان کند کرد تا در فراگردهایی که خیلی بسرعت صورت می پذیرند، امکان بررسی مراحل فراگرد فراهم آید و همچنین می توان سرعت فراگردهای بسیار طولانی را افزایش داد تا توالی فعالیتهای ویژه آنها بهتر آشکار شود. همچنین می توان اعمال غیر قابل تکرار در دنیای واقعی را در دنیایی واقعیت مجازی به دفعات تکرار کرد و بی نهایت مرتبه به نمایش گذاشت. علامه بر این می توان با جداسازی متغییرهایی که در عالم واقع به هم پیوسته اند، پیچیدگی پدیده ها را کحاهش داد.

ادامه مطلب »

بررسی علل و عوامل عدم مطالعه‌ی کافی در بین دانشجویان

پژوهش رشته علوم تربیتی و روانشناسی چکیده تحقیق مطالعه‌ در فرهنگ انگلیسی- فارسی حییم در برابر واژه‌ی study قرار گرفته است و معانی دیگر آن عبارتند از : تحصیل کردن، درس خواندن، مواظب بودن و بررسی کردن است. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، واژه‌ی study عبارت است از: صرف کردن وقت در یاد گرفتن چیزی یا مطلبی. در تحقیق حاضر تلاش شده است که علل عدم مطالعه‌ی کافی در بین دانشجویان دانشگاه پیام ‌نور منطقه‌ی بناب بررسی شود.برای نیل به این هدف ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بناب از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته بدست آمده. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: ۱)عدم علاقه‌ی دانشجویان به رشته‌ی تحصیلی خود موجب عدم مطالعه‌ی کافی می‌شود. ۲)عدم اعتماد به آینده شغلی رشته‌ی تحصیلی موجب عدم مطالعه‌ی کافی می‌شود. ۳)عدم وجود فرهنگ مطالعه‌ی صحیح موجب عدم مطالعه کافی می‌شود. ۴) عدم فضای مناسب برای مطالعه‌ موجب عد مطالعه‌ی کافی می‌شود.۵) مشکلات اقتصادی موجب عدم مطالعه‌ی کافی می‌شود. ۶) عدم آموزش صحیح مطالعه از طرف اساتید و مسئولان آموزشی موجب عدم مطالعه‌ی کافی می‌شود.

ادامه مطلب »

بررسی عملکرد ناحیه پیش پیشانی (پره فرونتال) در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

کارکردهای اجرایی شامل دامنه گسترده ای از فرایندهای درگیر در انجام رفتارهای معطوف به هدف می باشند.این فرایندها شامل عملکردبازداری، انعطاف پذیری ذهنی و برنامه ریزی هستند. در این پژوهش،برای یافتن پاسخ سئوالات زیر عملکرد ناحیه پیش پیشانی (پره فرونتال) در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ، مورد بررسی قرار گرفت.آیا بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار از نظر عملکردهای اجرایی تفاوت معنی داری وجود دارد؟ آیا بین عملکردهای اجرایی دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟ آزمودنی های این پژوهش را ۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بناب که بطور تصادفی از بین تمام دانشجویان انتخاب گردیدند، تشکیل می دهند.و با آزمون ویسکانسین (wcst) که یک تست استاندارد نوروسایکولوژیک برای ارزیابی ناحیه ی پره فرونتال است مورد ارزیابی قرار گرفتند.روش آماری برای بررسی و مقایسه میانگین دو جامعه (ورزشکار و غیرورزشکار) ، آزمون t بود.بنابر نتایج حاصله بین عملکردهای اجرایی در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار، تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.

ادامه مطلب »

سیاست جنایی ایران،درقبال جرائم و تخلفات وکلای دادگستری

پژوهش کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی یکی از موضوعاتی که امروزه در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی مطرح است بررسی سیاست جنایی کشور در باره تخلّفات و جرایم وکلای دادگستری است. سیاست جنایی در مهمترین تقسیم بندی خود به دو شعبه سیاست جنایی اجتماعی و وضعی تقسیم می شود که در سیاست جنایی اجتماعی، قانونگذار با بررسی فاکتورهای اجتماعی سعی در بهبود رفتار مردم و شیوه زندگی آنها دارد. در مقابل در سیاست جنایی وضعی قانونگذار با وضع مقررات کارآمد و جامع سعی دارد از ارتکاب برخی اعمال مجرمانه پیشگیری کند که به نظر سیاست جنایی کشور در این باره بیشتر تمایل به وضعی بودن آن دارد. در این راستا کشور ما در رابطه با جرایم و تخلفات وکلا به دلیل حساسیت و منزلت شغل وکیل مقرراتی را تدوین کرده است که می توان اعمال و رفتار وکلا را در رابطه با موکلین، در رابطه با سیستم قضایی و النهایه در رابطه با کانون وکلای دادگستری مورد بررسی قرار داد. بیشتر تمرکز سیاست جنایی کشور بر اعمال وکلا به صورت وضع مقررات در رابطه با تخلفات آنها از نظامات شغلی بوده است و کمتر به جرایمی که مسوولیت کیفری وکیل را دارد پرداخته شده است. با تدبیق در این نظریه می توان گفت که هر جرمی لزوما تخلف انتظامی محسوب شده ولی هر تخلف انتظامی جرم نیست. بنابراین به حق نیز این پژوهش بیشتر بر تخلفات انتظامی وکلا تکیه دارد. و آن را از ابعاد مختلف بررسی می کند. در این پژوهش از جمله جرایم وکلا می توان به جعل ، کلاهبرداری در رابطه با موکلین، و اخذ متقلبانه پروانه در مقابل کانون و تخلف از نظامات لایحه استقلال کانون وکلا و قانون وکالت را از جمله تخلفات انتظامی وکلا بر شمرد.

ادامه مطلب »