سر خط نوشته

ساخت و تولید

بررسی فرآیند ماشینکاری با ماشین فرزCNCپنج محوره و شبیه سازی آن در نرم افزار CATIA

پروژه گروه ساخت و تولید-گرایش طراحی نقشه کشی صنعتی ماشینهای centerپنج محور cnc امروزه دارای عمومیت سراسری هستند سینماتیک بیشتر این ماشینها مبنی بر یک سیستم کارتزین مستطیلی است این تحقیق طرحهای ممکن را مبنی بر اجرای واقعی وموجود دسته بندی می کند مزایا و معایب هر طرح تجزیه و تحلیل شده است و معیارها برای انتخاب وطراحی یک پیکر بندی خاص نیز تعیین شده است در این مورد برخی پارامترها تعیین کننده قید شده است مانند:فاکتور بهره برداری فضای کاری ، راندمان فضای ماشین ابزار، فاکتور جهت یابی فضا و زاویه ، نظرات و طرحهای جدیدی که اخیرا در صنعت مطرح شده نیز معرفی شده اند.

ادامه مطلب »

پژوهش یاتاقان های مغناطیسی

پژوهش گروه مهندسی ساخت و تولید یاتاقان های مغناطیسی که قابلیت کار در دورهای بالا رادارند واصطلاحا یاتاقان های دور دوم نامیده میشوند جایگزین یاتاقان های مکانیکی شدند که قابلیت چندانی جهت کار در دور زیادرا نداشتند. دراین مقاله به چگونگی وظهور این یاتاقانها که شامل اساس کار،موارد قابل توجه در طراحی وکاربرد این یاتاقانها میباشد و همچنین به اصول ومبانی این یاتاقانها ،مزایا ومحدودیت های آنها ، نحوه کار وسیستم کنترل آنها وبرخی موارد دیگر از جمله خصوصیات دینامیکروتور،یاتاقان های کمکی وکنترل تطبیقی ارتعاشات پرداخته میشود"ضمنا در انتها تحت یک فصل بنام پیوست به سوالاتی که امکان دارد در مورد این یاتاقانها مطرح شود پاسخ داده شده است"

ادامه مطلب »