سر خط نوشته

صنایع شیمیایی

تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا حین خشک شدن در خشک‌ کن کابینتی با استفاده از ANFIS

پژوهش کارشناسی ارشدM.S.C. گروه علوم و صنایع غذایی امروزه روش هوش مصنوعی به خوبی پیشرفته شده است و به طور گسترده ای برای مدل سازی فرآیند خشک شدن محصولات کشاورزی و مواد غذایی استفاده می شود.. در این تحقیق، سیستم تلفیقی شبکه عصبی و منطق فازی (ANFIS) شامل سه ورودی (زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و ضخامت قطعات) و یک خروجی (مقدار نسبت رطوبتی) طراحی شد و جهت بررسی کنتیک خشک شدن قطعات پاپایا مورد استفاده واقع شد. برای طراحی مدل ANFIS از توابع عضویت مثلثی (trimf) و ۲۷ قانون فازی استفاده شد. بعلاوه، از چهار مدل ریاضی مختص خشک کردن لایه نازک مواد غذایی رایج در منابع شامل نیوتن، پیج اصلاح شده، هندرسون و پابیس و ونگ و سینگ، جهت مدل سازی و همچنین مقایسه با روش ANFIS استفاده شد.. نتایج نشان داد که در بین مدل های ریاضی، مدل نیوتن نزدیک ترین داده ها را نسبت به داده های آزمایشگاهی پیش بینی کرد (R2 برابر با ۹۹۵۴/۰ و RMSE برابر با ۰۲۳۰/۰). مقدار بالای R2 (9967/0) و مقدار پائین RMSE (0161/0) دقت بالای تکنیک مدل سازی بر پایه هوش مصنوعی ANFIS را برای تخمین محتوای رطوبتی قطعات لایه نازک پاپایا نشان داد. بنابراین بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا با ANFIS با دقت بیشتری نسبت به مدل سازی ریاضی قابل انجام است.

ادامه مطلب »

دفع آلودگی های ویروسی آب به وسیله نانو فیلترهای کربنی

پژوهش گروه صنایع شیمیایی یک نانوفیلتر کربنی از روش پیرولیز اسپری با استفاده از یک منبع کربنی(هگزان نرمال) و یک کاتالیست (فروسن) ساخته می شود. پیرولیز از هم پاشیدگی یا تجزیه حرارتی یا تغییر شیمیایی یک ترکیب به وسیله ی گرما است وپیرو لیز اسپری فرایندی است که یک گاز حامل بی اثر و خالص وارد محفظه ی مایع اصلی ... ادامه مطلب »

آمونیاک زدایی از پسابهای حوضچه های پرورش ماهی

پژوهش گروه صنايع شيميايي در سالهای اخیر مصرف ماهی در اکثر کشورها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تکثیر و پرورش ماهی به عنوان منبع پروتئینی سبب شده است که این کار بصورت یک تجارت مهم در کشورهای پیشرفته تبدیل شود. ماهی نسبت به عوامل محیط آبی که در آن زیست می کند نظیر بیوشیمیایی و بیولوژیکی و دیگر عوامل ، موجودی بسیار حساس است و ضرورت دارد که این عوامل در یک حد مشخص و معمولی ثابت بماند. با توجه به گسترش روش مدار بسته و پرورش ابزیان بصورت متراکم آمونیاک زدایی از پساب استخرهای ابزیان امری مهم است. آمونیاک توسط فرایند نیتریفیکاسیون یا شوره گذاری از سیستم حذف میشود.فرایند نیتریفیکاسیون توسط دوگروه از باکتری ها به نام نیتروزوموناس و نیتروباکتر انجام میگیرد. عواملی مانند دما، ph و... بر این فرایند تاثیرگذار است. این پروژه به بررسی اثرات آمونیاک بر آبزیان مانند ماهی قزل الای رنگین کمان و راههای آمونیاک زدایی از پساب حوضچه های ماهی می پردازد که در فصل سوم روش های آمونیاک زدایی شرح داده شده که شامل استفاده از زغال فعال، بیوفیلترها، زئولیت و ... میباشد.

ادامه مطلب »

به کارگیری فرایند جذب در تصفیه فاضلابهای صنعتی

پژوهش گروه صنایع شیمیایی در این پروژه هدف به کارگیری فرآیند جذب در تصفیه فاضلاب های صنعتی می باشد. در فصل اول با تاریخچه و ماهیت و همچنین منشا تولید آن و آلاینده های فاضلاب صنعتی شامل جامدات معلق، رنگ، کدورت، بو، روغن و چربی است، آشنا می شوید. در فصل دوم با استفاده از مکانیسم جذب و جاذب های متداول مانند کربن فعال، سیلیکاژل و آلوم، فرایند جذب سطحی صورت می گیرد. همچنین در این فصل انواع ایزوترم در جذب سطحی شامل 1- ایزوترم لانگمایر 2- ایزوترم BET 3- ایزوترم فرندلیچ بیان شده است. در فصل بعدی با مقایسه کردن سنتز هیدروژن توده P(4-VP) و سنتز میکروژل های P(4-VP) می توان پی برد که میکروژل های P(4-VP) دارای ویژگی برتری از نظر زمان جذب، ظرفیت جذب و حذف آلاینده های آلی دارند و با جانشینی مواد P(4-VP) در ساختارهایی مانند آبدوست، آبگریز و گروه های عاملی متفاوت، برای حذف آن ها از داخل محلول رسانا استفاده کرد. در فصل آخر با در نظر گرفتن یکی از آلاینده های صنعتی مانند یون سرب (II) می توان با استفاده از فرایند جذب، یون های آلاینده سرب (II) را از محلول اسیدی توسط PIM محتوی DZEHPA و PVC بدون اضافه کردن نرم کننده، حذف کرد. همچنین انواع مدل ها را برای توصیف سیستم جذب بیان کرده که شامل 1- مدل شبه مرتبه اول 2- مدل شبه مرتبه دوم 3- مدل Elovich می باشد. مدل شبه مرتبه اول، مدل مناسبی برای توصیف جذب می باشد اما مدل شبه مرتبه دوم، پیش بینی های بهتری از سیستم جذب در حوزه کلی در اختیار ما قرار می دهد. در مدل Elovich به بررسی جذب بسیار زیادی روی سطوح همگن و تایید جذب شیمیایی می پردازد. نتیجه نهایی این است که غشاء PIM(50% PVC/50 % DZEHPA)یک انتخاب مناسب برای حذف یون های سرب (II) از فاضلاب به شمار می رود.

ادامه مطلب »

بررسی اندازه گیری سایز قطرات در استخراج مایع –مایع

پژوهش گروه صنايع شيميايي سایز قطره عامل کلیدی در سیستمهای استخراج و مرتبط با پارامترهای هیدرودینامیک و انتقال جرمی است. سایز قطرات در یک ستون استخراج پاششی توسط عکسبرداری سیستم اندازه گیری شده و بتبع آن متوسط قطر آن تعیین می گرددو دو نوع مدل بر پایه آنالیز ابعادی و نرم افزار موردارزیابی قرارمی گیرد. هم چنین یک بررسی تجربی برای تحلیل توزیع مقداری قطره ی یک پاشیدگی مایع- مایع در مجرای جنبشی در نسبت فازی بالا صورت می گیرد. که دو سیستم مایع- مایع مورد ارزیابی قرار گرفت: یکی در میزان پیوستگی کم و یکی در میزان پیوستگی بالا می باشد فرآیند به هم پیوسستگی یا فروپاشی قطرات نیز در جریان آشفته در بسیاری از کاربردهای فنی دارای اهمیت است. توزیع مقداری جدید به علت به هم پیوستگی یا فروپاشی قطرات در مدت حرکت یک سیستم پاشیده رخ می دهد. بر اساس داده های تجربی که در نوشته ها آمده است،برخی روابط تجربی جدید در این متن گسترش یافته است تا حداکثر اندازه ی قطره پایا، بسامد به هم پیوستگی و توزیع مقداری قطره در یک ایزوتروپی جریان آشفته ی را ارزیابی کند.

ادامه مطلب »

مقاله شیرین سازی گاز خروجی از دودکش صنایع به وسیله غشاء

گازهایی که از منابع نفتی و یا در صنایع گاز و پتروشیمی حاصل می شوند دارای مقادیر متفاوتی ترکیبات اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن می باشد و به این دلیل اصطلاحاً گاز ترش نامیده می شود . وجود CO2 به مقدار زیاد و H2S به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز اشکالات فراوانی می گردد ، از اینرو CO2 , H2S باید از جریان گاز ترش حذف گردد . این عمل نه تنها کیفیت گاز را افزایش می دهد ، بلکه امکان بازیابی و فروش گوگرد را نیز میسر می سازد . در این مقاله ابتدا به مروی بر روشهای مختلف شیرین سازی پرداخته می شود و پس از آن فرایندهای شیرین سازی آمین را مورد بررسی قرار داده شود و پس از آن سایر فرایندهای شیرین سازی مرور می شوند. امروزه فرآیند جداسازی غشایی، کاربردهای فراوانی را در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی یافته است. در این فرآیند از غشاهایی استفاده می شود که با عبور دادن برخی از مولکول های خوراک و نگاه داشتن سایر مولکول ها، جداسازی را انجام می‌دهند. برای استفاده در مقیاس صنعتی، این غشاها در بسته‌هایی خاص مورد استفاده قرار می گیرند که در اصطلاح مدول نامیده می شوند. هر مدول حاوی مقدار معینی از غشاء است که با آرایشی خاص قرار گرفته اند و کانال‌های مشخصی برای عبور خوراک و خروج اجزای باقیمانده و عبور کرده از غشاء دارد.ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺟﺬﺏ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻏﺸﺎﻫﺍﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﺮﺵ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻏﺸﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻴﺮ ﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻏﺸﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲﻓﺴﻔﺎﺯﻳﻦ، ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲﺍﺗﺮﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲﺍﺗﺮ- ﭘﻠﻲﺁﻣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪﻱ ﻏﺸﺎﻫﺍ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﻧﺤﻮﻩﻱ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب »