سر خط نوشته

حقوق و فقه

ساز و کارهای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه

سمینار رشته :حقوق بین المللی موضوع خصومت های مسلحانه درعصر حاضر یکی موضوعات مهم درعرصه بین المللی وداخلی است وجهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد پیشگیری از این مخاصمات درگروه توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر وحکومت قانون درابعادگوناگون است . زنان وگودکان عامل برانگیختن جنگها نبوده ونمی باشد ولی همواره بگواه تاریخ بیشترین صدمات رادر اثر جنگ هابه صورت گوناگون متحمل شده می شوندازمشکلات حادبین المللی زنان نظایرخشونته های غیرانسانی ومسئله تجاوزنظام یافته علیه زنان وکودکان درمناقشات مسلحانه است که اکثرا باهدف پاکسازی قومی ونژادی و.... به طور وحشیانه صورت می پذیرد مسلما برخوردقاطع وجدی جامعه بین المللی می تواندتاثیرمطلوبی درجلوگیری ازارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد

ادامه مطلب »

کار تحقیقی قبض در قرض

مقدمه همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد. اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است. این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود. بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

ادامه مطلب »

امکان سنجی تحقق جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در حقوق ایران

پژوهش کارشناسی ارشد رشته حقوق یکی ازجرایمی که امروزه به صورت گسترده درسطح جامعه صورت می گیرد،جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است که مستقیماَ حیثیت و شخصیت روحی و روانی آنان را مورد هدف قرار می دهد.منظور از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص عبارتست از رفتارهایی که شخصیت،حیثیت وآبروی افراد را مورد خدشه وآسیب قرار می دهد.دراین راستا با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات در دهه های اخیر،فضای مجازی اعم از رایانه،اینترنت،تلویزیون،تلفن ونظایرآن ها،نقش به سزایی را در ارتکاب این جرایم ایفا می کند،به طوری که شاهد رشد روز افزون این جرایم در فضای مجازی هستیم.این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ،تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است ،هدف، بررسی تحقق ارتکاب جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص درفضای مجازی می باشد.و در کنارآن اقدامات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این جرایم نوظهور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

ادامه مطلب »

بررسی قراردادهای اداری و ماهیت حقوقی آن و تفاوت آن با قراداد های بین اشخاص

مقاله رشته حقوق چکیده : سازمانهای اداری قراردادهای گوناگونی را منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری گونه ویژه‌ای از قرار دادهای سازمانهای اداری‌اند. منظور از قرار دادهای اداری تنها قراردادهای سازمانهای اداری دولتی نیست ، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می‌کند به همین دلیل آثار و حقوق و ... ادامه مطلب »

بررسی قراردادهای لیسانس در حقوق تجارت بین الملل با نگاهی به قوانین ایران و آمریکا

پژوهش کارشناسی ارشد رشته حقوق همانگونه که می دانیم حقوق روند جهانی شدن در حوزه ی تجارت بین الملل را تسهیل می کند. به وجود آمدن تکنیکهای جدید در حوزه ی تجارت بین الملل، مانند قرارداد لیسانس، قرارداد فرانشیز، انواع تجارت-های متقابل، معاملات تهاتری، تجارت موازی، معاملات جبرانی و... ، نتیجه جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین الملل است. لذا اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، گزاف نگفته ایم. امروزه حقوق، برای پیشبرد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکتهای بین المللی، تکنیکهای جدیدی برای بهتر و سریعتر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیکهای حقوقی قراردادهای لیسانس است. تکنیکی حقوقی که نوعی " بازاریابی کالا و خدمات بدون مرز " ،مبادله " شهرت " لیسانس دهنده با "سرمایه " لیسانس گیرنده و بهترین شیوۀ انتقال تکنولوژی است.

ادامه مطلب »

بررسی بیمه های باربری در حمل ونقل زمینی و کنوانسیون سی ام آر(CMR)

پژوهش کارشناسی ارشد گروه حقوق گرایش:حقوق خصوصی یکی از موضوعاتی که امروزه در حوزه حقوق قرارداد های حمل و نقل مطرح می باشد بحث بیمه های باربری حمل و نقل زمینی می باشد. حمل و نقل یکی از شاخه های تجارت کنونی است که به علت انواع روش های حمل و خطرات موجود در راه، بیمه محمولات آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. با توجه به همین ضرورت اسناد بین المللی نیز همچون کنوانسیون حمل و نقل زمینی معروف به سی ام آر به وجود آمده و کشور ما نیز در راستای توسعه تجارت بین الملل و سهولت حمل و کاهش هزینه ها به عضویت آن در آمده است. برای شمول بیمه نامه های تحت کنوانسیون شرایطی وجود دارد که از جمله آنها باید حمل از طریق زمینی بوده ، موضوع آن کالا باشد و یکی از مهمترین شروط آن این که هر دو یا یکی از کشورهای مبدأ یا مقصد حمل کالا به عضویت کنوانسیون در آمده باشد. از سوی دیگر در رابطه اصل جبران خسارت نیز مسوولیت متصدی حمل و نقل و نوع نظریه هایی که از منظر کشورهای عضو و کنوانسیون برای مشمول بیمه نامه های باربری وجود دارد از جمله مباحثی است که مورد توجه واقع شده و به نظر در حقوق ما برای مشمول این بیمه نامه ها بر طبق ماده ۳۸۶ ق.ت باید عناصر سه گانه خارجی بودن ، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل اجتناب بودن خطر به وجود آمده ،اثبات گردد در حالی که کنوانسیوان دوشرط خارجی بودن خطر و غیر قابل اجتناب بودن آن از جمله شرایط مشمول این بیمه نامه ها و عدم مسولیت متصدی حمل و نقل است.

ادامه مطلب »

بررسی چالش های پیش روی اخوان المسلمین در ایجاد یک حکومت اسلامی در مصر

پژوهش کارشناسی ارشد«M.A.» در رشته روابط بین الملل هدف از نگارش پایان نامه حاضر، بررسی چالش های پیش روی دولت اخوان المسلمین در ایجاد یک حکومت اسلامی در مصر است. در این تحقیق پرسش اصلی این است «آیا دولت اخوان المسلمین به ریاست محمد مرسی توان نهادینه کردن یک جمهوری اسلامی در مصر را خواهد داشت؟» در پاسخ به این پرسش، فرضیه تحقیق بدین قرار است «با توجه به چالش های ناشی از عصر مدرنیته و عرفی بودن ساختار و کارگزاران حکومت مصر و وجود احزاب و گروه های قدرتمند غیر دینی، دولت اخوان المسلمین قادر به نهادینه کردن یک حکومت اسلامی تمام عیار در مصر نخواهد بود.» برای اثبات این فرضیه از روش تحقیق کتابخانه ای- اینترنتی و شیوه تبیین توصیفی-تحلیلی استفاده شده و به این نتیجه رسیده ایم که : جنبش اخوان المسلمین واکنشی در برابر استعمار خارجی و تهاجم فرهنگی غرب که سعی دارد جامعه سنتی مصر را به سوی مدرنیته پیش ببرد،است.

ادامه مطلب »