سر خط نوشته

جغرافیا شهر سازی

تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرهای میانی ایران

پژوهش رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، کار خدمات شهری با مسایل و مشکلات بی شماری رو به رو شده است فضاهای مسکونی که یکی از کاربری های مهم شهر هستند و در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص داده است نیز با مشکلاتی همچون کمبود،فقدان استاندارد مشخص ساختمانی، عدم رعایت شاخص های کمی و کیفی مسکن،کمبود و گرانی قیمت زمین شهری و مصالح ساختمانی و عدم استقرار در مکانهای مطلوب و ... روبرو می باشد.

ادامه مطلب »

ارزیابی مشکلات مبلمان شهری شهرهای میانه اندام

پژوهش کارشناسی ‌ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(M.A.) چکیده شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل مختلف طبیعی ، اجتماعی ومحیطی ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. امروزه مبلمان شهری اصلی ترین مفصل ارتباطی شهروند با شهر است . ابزاری که علاوه بر رفع نیاز احساس رضایت ایجاد می کند . بنابراین عناصر مبلمان شهری ، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر جوامع امروزی به شمار می روند که در سالیان اخیر نیز تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است، که همین موضوع ضرورت تدوین و اجرای ضوابط ، ملاحظات و اصولی را در انتخاب ، مکانیابی و نصب آنها آشکار می سازد. مبلمان شهری درواقع در عین کاربردی بودن در صورت رعایت معیار های زیبایی شناسانه ومکانیابی صحیح زینت بخش خیابانها وفضاهای شهری به حساب می آیند. این عناصر در صورتی که با در نظر گرفتن فاکتورهای هر منطقه طراحی شوند ، می توانند علاوه بر کاربرد اصلی خود ، که همان رفع نیازهای شهروندان است ، موجب حفظ هویت آن منطقه شده و به شهر انسجام و یکپارچگی و هویت ببخشند. یکی از دلایل مشکلات فعلی شهر های ما و باطبع شهر موضوع این تحقیق (بناب) به کار نبردن استانداردهای مبلمان شهری در تجهیزات شهرهاست که موجب بهره مندی نامناسب از فضا وکاهش کیفیت زندگی درشهرها شده است . به منظور ایجاد محیطی مناسب برای رفع نیاز های مختلف شهروندان (عملکردی ، بصری ) ، ساماندهی مبلمان شهری امری ضروری است .

ادامه مطلب »

پیشگیری از عوامل جرم زا جهت ایجاد مناطق امن و پایدار

پژوهش کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته حقوق و جزا و جرم شناسی اکثریت جوامع امروزی به طور فعال در خصوص موضوعاتی همچون افزایش سطح آگاهی عمومی درباره جرائم و تشویق به پیشگیری از جرم توسط خود افراد کار می کنند تا بتوانند میزان پیشگیری از جرایم را در سطح عمومی ارتقاء بخشند و همچنین بتوانند بین ارگانهای مختلف در پیشگیری از جرایم یک هماهنگی برقرار کنند و جوامع افراد را با استفاده از برپایی نمایشگاهها، سمینارها و کارهای گروهی با موضوع پیشگیری از جرم درگیر می کند. همچنین افراد را با سازمانهای تجاری، اجتماعی، حرفه ای، بسیار نزدیک می-کنند تا آنها از نزدیک با موضوع پیشگیری از جرم آشنا شوند و این کشورها با تشکیل گروههایی نظیر کمیتۀ امنیت هتل ها، کمیته امنیت مناطق مسکونی، کمیته گروههای مرکزی برای اشاعه موضوع امنیت تلاش می نمایند، تا کشور خود را به یک محل امن تبدیل نمایند. .....

ادامه مطلب »

پژوهش تاثیرات متقابل فرهنگ ومورفولوژی در شهرهای سنتی وامروزی

پژوهش رشته مهندسی شهرسازی شهر مجموعه‌ای از عوامل زنده و پویاست که هویت‌بخشی آن در طول زمان منتقل می‌شود و عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده محیط‌های آن اعم از ساختمان‌ها، گذرها و میادین، مخلوق روح خلاق ساکنان آن است که بر اثر تغییرات محیطی، هویت ساکنین و شرایط روحی و روانی آنان نیز ناخواسته تغییر ‌کرده و هویت جدیدی بروز می‌کند. شهرها و فضاهای شهری درگذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه‌ای برخوردار بودند. حس تعلق‌خاطر و حس شهروندی مفاهیمی بود که از واژه شهر و فضاهای شهری به ذهن می‌رسید، درحالی‌که امروزه از واژه شهر، مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، اداره‌ها و پارک‌ها به ذهن می‌رسد،شهر جایی است که تعاملات شهری در آن به وقوع می‌پیوندد و مردم در آن احساس شهروندی پیدا می‌کنند و هویت، یک معیار رشد است؛ به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند. در این ساختار باید هویت شهری به‌عنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح شود تا بتواند زمینه‌های مشارکت و امنیت افراد را فراهم کند.از آنجایی که هویت، مجموعه‌ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می‌شود، شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل می‌شود. هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی شهروندشدن که گستره‌ای فعال‌تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت می‌کند. هرچند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است، فرایند شهروند‌سازی را تحت‌تأثیر قرار داده و می‌تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان آن شود،اگر شهر را مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، عناصر و مراکز شهری بدانیم، باید ظاهری برای آن متصور شویم که درصورت هویت‌دار بودن یا ساخته شدن و هر فعل دیگری بتواند منحصر به‌خود باشد.بافت کالبدی و ساختار مکانی شهرها، یکی از مهم‌ترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می‌دهد، از طرفی همین محیط مصنوع است که به‌عنوان آیینه‌ای از تاریخ و رویدادهای آن مطرح می‌شود. این وجه از شهر مهم‌ترین وجه تمایز میان شهرهای نو و کهن تلقی شده و در طراحی یا توسعه یک شهر باید مدنظر باشد،از نگاهی دیگر بافت کالبدی را می‌توان به ۲ گروه زیرتقسیم‌بندی کرد؛ عناصر باستانی و کهن، عناصر جدید. هر کدام از این عناصر نیز براساس عملکرد خود می‌توانند به عناصر عرصه‌های عمومی و بازشهری و فضاهای کارکردی و به عبارتی بسته شهری تفکیک شوند که از این میان نماهای شهری و فضاهای شهری براساس ویژگی‌های کالبدی و نقش کارکردی ویژه خود به‌عنوان نخستین رکن هویت‌بخش این بخش از عناصر شهرهای امروزی مطرح می‌شوند.

ادامه مطلب »