سر خط نوشته

مدیریت

پرسشنامه استاندارد پاسخگوی رمزک

پرسشنامه استاندارد پاسخگوی رمزک جهت بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی طراحی شده است. این پرسشنامه در راستای “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت” تهیه شده است. پرسشنامه پاسخگویی، بر اساس ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه استاندارد(رمزک):     پرسشنامه پاسخگویی ابعاد شماره سوالات تعداد سوالات پاسخگویی سازمانی ۷تا۱ ۷ پاسخگویی قانونی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی طراحی شده است. این پرسشنامه در راستای “پایان نامه کارشناسی ارشد” تهیه شده است. پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی(فرای): ابعاد رهبری معنوی و تعداد سوالات مربوط به هر ابعاد رهبری معنوی   ابعاد شماره سوالات تعداد سوالات چشم انداز ۴ ... ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی وفاداری مشتریان شعب بانک

این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال میباشد. سوالات این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ ۵ گزینه ای (کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، کاملاً مخالفم) طراحی شده است. این پرسشنامه در پژوهش عوامل موثر بر افزایش وفاداری مشتریان رشته مدیریت بازرگانی استفاده شده است.   نمونه ای از گویه های این پرسشنامه ۱- من قطعا در زمان بعدی نیز ... ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت گرایی

پرسشنامه کیفیت گرایی برای سنجش متغیر کیفیت گرایی در قالب ۳۸ سوال براساس نظریه ایرج سلطانی و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است جدول:تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه   ابعاد شماره سوال       پرسشنامه کیفیت گرایی مشتری گرایی ۱-۲-۳-۴-۵-۶ خلاقیت ونوآوری ۷- ۸-۹-۱۰-۱۱ نگرش دائمی به وضع مطلوب ۱۲-۱۳-۱۴- ۱۵-۱۶-۱۷- ۱۸ زیبایی وزیباشناسی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان بر اساس نظریه بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) است که شامل ۲۰سوال است و در قالب مقیاس هفت گزینه ای تنظیم گردیده است. جدول شماره( ۳-۲):تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه   ابعاد شماره سوال پرسشنامه جامعه پذیری     دریافت آموزش ۱-۲-۳-۴-۵ فهم نقش های خود و سازمان ۶-۷-۸-۹-۱۰ حمایت همکاران ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ چشم اندازهای آینده سازمان ... ادامه مطلب »

پرسشنامه حسابداری ساختگی

حسابداری ساختگی : حسابداری ساختگی عبارت است از یک سری تعدیلات عمدی در نوسان­های سود یا درآمد با هدف هموارسازی سود در طول عمر شرکت­ها برای عادی جلوه دادن روند سودآوری آن­ها (بارنا و رونن، ۱۹۷۶). این پرسشنامه با هدف بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر حسابداری ساختگی طراحی و تدوین گردید. و این پرسشنامه در ارتباط با پژوهش بررسی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی

پرسشنامه Queendom برای سنجش مهارت های ارتباطی استخراج شده، می‌باشد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال و آزمون فریدمن) استفاده شد. پرسشنامه حاضر برای انجام یک تحقیق علمی و تهیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنظیم گردیده است.  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش ... ادامه مطلب »