سر خط نوشته

مقاله

ساز و کارهای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه

سمینار رشته :حقوق بین المللی موضوع خصومت های مسلحانه درعصر حاضر یکی موضوعات مهم درعرصه بین المللی وداخلی است وجهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد پیشگیری از این مخاصمات درگروه توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر وحکومت قانون درابعادگوناگون است . زنان وگودکان عامل برانگیختن جنگها نبوده ونمی باشد ولی همواره بگواه تاریخ بیشترین صدمات رادر اثر جنگ هابه صورت گوناگون متحمل شده می شوندازمشکلات حادبین المللی زنان نظایرخشونته های غیرانسانی ومسئله تجاوزنظام یافته علیه زنان وکودکان درمناقشات مسلحانه است که اکثرا باهدف پاکسازی قومی ونژادی و.... به طور وحشیانه صورت می پذیرد مسلما برخوردقاطع وجدی جامعه بین المللی می تواندتاثیرمطلوبی درجلوگیری ازارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد

ادامه مطلب »

بررسی قراردادهای اداری و ماهیت حقوقی آن و تفاوت آن با قراداد های بین اشخاص

مقاله رشته حقوق چکیده : سازمانهای اداری قراردادهای گوناگونی را منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری گونه ویژه‌ای از قرار دادهای سازمانهای اداری‌اند. منظور از قرار دادهای اداری تنها قراردادهای سازمانهای اداری دولتی نیست ، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می‌کند به همین دلیل آثار و حقوق و ... ادامه مطلب »

تشخیص چهره با استفاده از گراف‌های برازش کشسان بر پایه روشهای ژنتیک

پژوهش کارشناسی ارشد رشته: مهندسی‌‌کامپیوتر شناسایی چهره یکی از سیستمهای گروه شناسایی زیست‌سنج می‌باشد. در این سیستم هدف شناسایی افراد در شرایط مختلف پس از دریافت یکسری تصویر چهره از افراد می‌باشد. تصاویری که از ابتدا برای شناسایی افراد به سیستم آموزش داده میشود را پایگاه چهره آموزش سیستم نامیده و تصاویری که برای آزمون قدرت سیستم در مقابل تصاویر جدید بوده تشکیل گروه کاوشگر را میدهند. شناسایی چهره در بخش اول یکی از مباحث تشخیص شی و شناسایی شی در پردازش تصویر میباشد ولی به علت پیچیدگیهای ذاتی چهره و تغییرات فراوان ویژگیهای آن روش‌های این دو بخش را بصورت خاصی برای خود بازنویسی کرده است. روش‌های متفاوتی برای شناسایی چهره در بیست سال اخیر معرفی گشته است که سرعت برازش کم یکی از مشکلات مهم در این زمینه می‌باشد، به همین دلیل چالشی که به عنوان زمینه مطالعه در این پایان نامه انتخاب شده است مسئله سرعت تطبیق می‌باشد. در این پایان‌نامه روش جدیدی برای شناسایی چهره پیشنهاد می‌شود، در این قالب پیشنهادی که پایه آن بر مبنای روش‌های گراف‌های کشسان بنا شده است از گراف‌های برچسب‌دار برای این منظور استفاده می‌شود. در این نمایش، چهره‌ها در قالب گراف‌های برچسب‌داری نمایش داده می‌شوند که اساس تشکیل این گراف‌ها، تبدیل موجک گابور می‌باشد. این گراف‌ها برای چهره‌های جدید با استفاده از روش‌های ژنتیک ساخته شده و با استفاده از یک تابع تشابه ساده قابل مقایسه با یکدیگر هستند. با توجه به نتایج شبیه‌سازی به دست آمده مشخص شد که دقت روش پیشنهادی بالا بوده و زمان برازش روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر و در نتیجه سرعت بیشتری دارد.

ادامه مطلب »

بازتاب رئالیسم و ایده الیسم در آثار داستانی جلال آل احمد

مقاله گروه زبان و ادبیات فارسی چکیده : با بررسی آثار داستانی (مجموعه داستانهای کوتاه و رمان) جلال آل احمد از دیدگاه توجه به رئالیسم اجتماعی و احیانا،ایده الیسم،به راحتی و با وضوح می‌توان این آثار را آینه ی روشنی برای بازتاب کنش‌ها ، منش‌ها و روشهای زندگی و مبارزه با ناملایمات و فراز و فرودهای زندگی شخصی ، اجتماعی ... ادامه مطلب »

استخراج قانون ارتباطی داده ها با حفظ حریم آنها با استفاده از هادوپ (Hadoop)

سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر هادوپ یک سیستم توزیعی محبوب و منبع باز بوده که می تواند داده های مقیاس بزرگ را پردازش کند. در این ضمن، استخراج داده ها یکی از تکنیک هایی است که برای پیدا کردن الگو و تقویت آگاهی از مجموعه های داده ها مورداستفاده قرار می گیرد، همچنین، زمانیکه با چارچوب هادوپ ترکیب شود، کاربردپذیری پردازش داده های کلان را بهبود می بخشد. درهرحال، استخراج داده ها تهدیداتی را حفظ حریم داده ها ایجاد می کند. اگرچه مطالعات زیادی برای حل این مشکل انجام شده است، اما این بررسی ها ناکافی بوده و دارای برخی عیوب ازجمله مصالحه بین کاربردپذیری داده ها و حفظ حریم آنها می باشد. در این تحقیق، ما بر روی تکنیک الگوریتم استخراج داده ها با حفظ حریم اطلاعات، بویژه الگوریتم استخراج قانون ارتباطی، تمرکز کردیم که یک الگوریتم معرف استخراج داده ها می باشد. ما یک روش جدید برای الگوریتم استخراج قانون ارتباطی در هادوپ با حفظ حریم داده ها پیشنهاد کردیم که از نقض حریم داده ها جلوگیری می کند بدون اینکه مطلوبیت داده ها از بین رود. از طریق نتایج آزمایشگاهی، تکنیک پیشنهادی اعتبارسنجی شده تا از افشاء داده های حساس بدون کاهش بکارگیری داده ها جلوگیری کند.

ادامه مطلب »

بهبود چهارچوب مدیریت قابلیت اعتماد در پردازش ابری

سمینار کارشنارسی ارشد مهندسی کامپیوتر امروزه پردازش ابری درعلوم کامپیوتر و حتی خیلی از سازمان ها تبدیل به یک موضوع مهم شده است.پردازش ابری از تلفیق پردازش موازی،پردازش توزیعی و پردازش شبکه ایی تشکیل شده است.در اینجا ابر به معنی سرویس ها داده های که در اختیار کاربران قرار میگیرد.پردازش ابری بستری را فراهم میکند که ثابت شده است از نظر هزینه بصرفه می باشد و قابلیت اتکا،قابلیت گسترش و قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد.برای مثال یک برنامه به جای صرف هزینه زیاد برای خرید و تصب به صورت یک ابراختیار یک کاربر قرار میگیرد.چالش مهمی که در اینجا مطرح می شود این مسئله می باشد که آیا کاربرانی که قرار است از این شیوه استفاده کنند میتوانند به آن اعتماد کنند؟ آیا سازمانهایی که این سرویس ها را ارائه میدهند نیز میتوانند به کاربرانی که درخواست سرویس دادند اعتماد کنند؟ آیا می توان چهارچوبی برای مدیریت این اعتماد برای دو طرف بیان کرد؟مدیریت قابلیت اعتماد یکی از بحث های داغ و چالشی در زمینه پردازش ابری می باشد.قابلیت اعتماد در خیلی از سیستم ها مورد توجه می باشد و شامل ویژگی های مهمی همچون قابلیت اطمینان،امنیت و مواردی دیگر می باشد.در نتیجه ارائه یک چهارچوب مدیریتی برای کنترل اعتماد در پردازش ابری سازمان ها را مجاب به استفاده از این تکنولوژی می کنند.

ادامه مطلب »

آرایه های گیتی قابل برنامه ریزی میدانی

پروژه مهندسی کامپیوتر آرایه های گیت برنامه پذیر در محل (FPGA ) مدار های مجتمعی هستند که بلوک های منطقی برنامه پذیر و اتصالات بین بلوکی قابل پیکر بندی دارند. طراحان می توانند این قطعات را برای انجام کارهای بسیار متنوعی پیکر بندی(برنامه ریزی) کنند. بسته به روش ساخت FPGA برخی از آنها فقط یکبار و برخی دیگر چندین بار قابلیت برنامه ریزی دارند.قطعه ای که فقط یکبار قابلیت برنامه ریزی داردOTP (One-Time Programmable) نامیده می شود. ادامه مطلب »