سر خط نوشته

برق الکتروتکنیک

پردازش سیگنال ECG و نمونه برداری و فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیاگرام مبتنی بر تبدیل فوریه وتبدیل چند موجک

در این پروژه به معرفی روش های فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام مبتنی بر تبدیل چند موجک می پردازیم. به دلیل قابلیت مهم تبدیل چند موجک در ایجاد همزمان خواص مهمی مانند تقارن ، فاز خطی ، تعامد و تداوم محدود زمانی که که به کمک تبدیل موجک اسکالر امکان پذیر نمی باشند ، می توان نشان داد که تبدیل چند موجک عملکرد بهتری را در فشرده سازی نسبت به تبدیل موجک اسکالر نشان می دهد. در این پروژه به فشرده سازی الکتروکاردیوگرام با کمک تبدیل موجک ، تبدیل چند موجک ، استفاده از الگوریتم EZW در فشرده سازی ضرایب تبدیل چند موجک و فشرده سازی چند کانال همزمان واز الکتروکاردیگرام می پردازیم و در نهایت نشان می دهیم که با ساخت تصویر از سیگنال الکتروکاردیوگرام و استفاده از تبدیل چند موجک دو بعدی می توان به معیارهای مناسبی از فشرده سازی سیگنال ، دسترسی پیدا نمود . همچنین از الگوریتم SPIHT که روشی بهینه در کدینگ تصویر می باشد ، به منظور فشرده سازی ضرایب تبدیل چند موجک دوبعدی استفاده کرده و نشان می دهیم که خطای بازسازی سیگنال به میزان قابل توجه ای کاهش می یابد. و در ادامه با استفاده از این شیوه به فشرده سازی چند کانال همزمان از الکتروکاردیوگرام پرداخته و نتایج فشرده سازی چند کانال همزمان از سیگنال را بهبود می دهیم. ادامه مطلب »

ترجمه متون انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و عربی …

آنلاین پروژه قسمت ترجمه را نیز فراهم کرده که می توان سفارس ترجمه زبان های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و عربی و فرانسوی ... را داد و سعی برآن است در کمترین زمان و بهترین کیفیت ترجمه خواسته شده انجام داده و تحویل شما عزیزان بدیم. ادامه مطلب »

پروژه قطعات والمان های فشار قوی

قطعات والمان های فشار قوی امروزه بیشتر افراد در زندگی روزمره ی خود به نوعی با انرژی الکتریکی در ارتباط هستند . ازاین انرژی با توجه به نیازمندی استفاده متعددی می شود که در هر مورد به کارگیری صحیح ان می تواند راه گشای کارهای روزانه ی ما باشد. ادامه مطلب »