سر خط نوشته

پژوهش بررسی مشارکت سیاسی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته علوم اجتماعی (( پژوهشگری ))
چکیده :
این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در بناب» به روش توصیفی – مقایسه‌ای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با ۳۶ پرسش بسته) جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌ها بین ۱۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دو دانشگاه آزاد و پیام نور، به طور مساوی توزیع شد. سپس داده‌های آماری، با بهره‌‌گیری از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از تحلیل‌های یک متغیره ، پیرسون و اسپرمن براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد.

بیان مساله
مشارکت سیاسی به عنوان فعالیت فردی و جمعی اعضای سطوح مختلف سیاسی و رده بندی تمایلات و گرایش ها به منظور اداره امورسیاسی جامعه در بین دانشجویان به دلایل مختلف از جمله جوان بودن، تحرک، استقلال طلبی نو جویی آرمان گرایی اصلاح گرایی عدم محافظه کاری اقتصادی و نیز به علت علاقه وشناختی که نسبت به مسایل جامعه پس از ورود به دانشگاه پیدامی کند از ویژگی های خاص خود بر خوردار است. بحث پیرامون مشارکت سیاسی آحاد جامعه از جمله مباحثی است که از قدمت دیرینه ای برخوردار بوده و چگونگی مشارکت سیاسی شهروندان،یکی ازاساسی ترین دغدغه های خاطر سیاست اندیشان را تشکیل می داده است اما با وجود این پیشینه ی دراز از مشارکت سیاسی به عنوان پدیده ای جدید که ارتباط تنگاتنگ با دولت های مدرن و ملاک سنجش مشروعیت آن هاست یاد می شود به لحاظ گستردگی دامنه مشارکت سیاسی از این واژه تعاریف مختلفی به عمل آورده اند که به لحاظ تفاوت در مصداق ها و حیطه عمل حاکی از عدم توافق برسریک تعریف جامع بود و بیانگر عدم اجماع دانسته و مشارکت سیاسی را در اعمال قانونی که شهروند عادی با هدف تاثیر بر هیات حاکمه و عملکرد ایشان انجام می دهد.تعریف می کند برخی دیگر مشارکت سیاسی رامترادف با «درگیری سیاسی» به کار برده اند و منظور از درگیری را هر نوع دخالت ظاهری درسیاست اعم از مشارکت سیاسی تا بی ثفاوتی آگاهانه سیاسی، و در پایان مخالفت سیاسی دانسته اند.

اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق ما تحت عنوان بررسی مشارکت سیاسی زنان و مردان به این دلیل صورت می گیرد که بدانیم چرا زنان در عرصه های سیاسی حضوری کمتر از مردان داشته وآیا علاقه زنان تحصیلکرده دانشگاهی به به سیاست به اندازه مردان به سیاست است چرا زنان کمتر احتمال دارد که به سازمان های جامعه مدنی مانند تعاونی ها،اتحادیه و سازمان های رفاهی بپیوندند چه موانعی بر سر راه آنان است که باعث می شود کمتر از مردان کار سیاسی انجام دهند،کمتر با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کنند ،کمتر دادخواست دهند و اینکه چرا مردان زودتراز زنان توجه به مسایل سیاسی را شروع می کنند و بیشتر از آنان به طور مستمر پیگیر مسایل سیاسی هستند.بیشتر ازدختران مبادرت به چاپ و نقد مطالب سیاسی در نشریات می کنند و در فعالیت های تبلیغاتی ،و انتخابات مشارکت فعالتری دارند بیشتر در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور دارند و بیش از دختران به تصدی مناسب سیاسی،راه اندازی احزاب و تشکیلات سیاسی گرایش نشان می دهند.چرا زنان باید دیرتر به مسایل سیاسی و اجتماعی نسبت به مردان حساس شوند آیا این به آن معناست که به لحاظ ارزش های حاکم بر جامعه سیاست، مشغله ای مردانه تلقی شده ودختران در سایه باورها و ارزش هایی که در گذرسده ها ،نسل به نسل منتقل شده و از راه آموزش های رسمی و غیر رسمی پابرجامانده حوزه سیاست را متعلق به خود نمی ذانند به سودمندی مشارکت سیاسی چندان آگاه نیستند وبر سر هم انگیزه ای برای مشارکت پویای سیاسی ندارند.و پسران آن را موضوعی متعلق به خود می دانند و با علاقه مندی بیشتری به آن توجه می کنند و آیا این بدان دلیل است که پسران بیش از دختران بیرون از خانه به سر می برند و از امکانات بیشتری برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات سیاسی برخوردارند. (امینی،علی اکبر،۱۳۸۹)

اهداف تحقیق
هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق بررسی مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد.
اهداف جزئی:
۱- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و امنیت
۲- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی واگاهی
۳- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و انسجام
۴- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و اعتماد
۵-بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و احساس رضایت
۶-بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و سن
۷- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و جنسیت
۸- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و تحصیلات
۹- بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و درآمد

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول طرح تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم :ادبیات و چهارچوب نظری تحقیق .
مقدمه
پایه های نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
مدل نظری تحقیق
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش نمونه گیری پژوهش
اعتبار و پایایی تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق
جدول فرضیه ها و روش آزمون
فصل چهارم :تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها
توصیف مشخصات کلی جمعیت نمونه
تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع
این پژوهش دارای پرسشنامه نیز می باشد

فایل ورد (word) و قابل ویرایش است.

16000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*