سر خط نوشته

طرح جامع شهر بناب

تحقیق کامل طرح جامع شهرستان بناب
بناب از جمله شهرستانهای آذربایجان شرقی است که در دامنه ی جنوب غربی کوه های سهند و ســاحل دریاچه ی ارومیه قرار گرفته است . این شهرستان از شمال به عجب شیر و از شرق به شهرستان مراغه ، از جنوب به شهرستان ملکان و میاندوآب و از غرب به دریاچه ارومیه محدود می شود . ارتفاع آن در بلندترین نقطه ۲۳۰۰ متر از سطح دریا می باشد .

شهرستان بناب از سال ۱۳۶۸ از شهرستان مراغه جدا و به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان تنها از یک بخش به نام بخش مرکزی تشکیل شده و دارای سه دهستان است .
از مجموع ۲۸۴۰ آبادی دارای سکنه استان آذربایجان شرقی تعداد ۳۴ آبادی در این شهرستان واقع گردیده است . اسامی تمام دهستانها بناجوی با پسوندهای شمالی و شرقی و غربی می باشد .
دهستان بناجوی شرقی به مرکزیت روستای خوشه مهر با ۴/۱۰۰ km^2 مساحت و تعداد ۷ روستا
دهستان بناجوی شمالی به مرکزیت روستای روشت بزرگ با ۳/۲۰۷km^2 وسعت و تعداد ۱۲ روستا
دهستان بناجوی غربی به مرکزیت روستای خانه برق جدید با ۳/۴۸۲km^2 مساحت و تعداد ۱۵ روستا تعداد آبادیها و بخش ها و دهستانها واقع در استان به تفکیک شهرستان در جدول ذیل آورده شده است .

نحوه ی استفاده از اراضی
طبق روش جاری ، با تعیین نوع استفاده اراضی شهر و تعیین کاربری برای آن هر قسمت از شهر منطقه بندی ( زوینک ) شده که شرح ویژگی هر یک از حوزه ها که به کاربری خاصی اختصاص می یابد (ادامه در تحقیق امده است )….

فهرست مطالب
۱- فصل اول : معرفی شهرستان 
۱-۱ موقعیت ریاضی
۱-۲ خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهرستان
۱-۳ شیب عمومی منطقه
۱-۴ آب و هوا
۱-۵ بارندگی
۱-۶ منابع طبیعی
۱-۷ معادن
۱-۸ منابع آب
۱-۹ اقتصادی
۱-۱۰ فرهنگی
۱-۱۱ تعیین نقش اقتصادی
۲- فصل دوم: شهر بناب 
۲-۱ موقعیت شهر بناب
۲-۲ مقر هسته ی اولیه شهر
۲-۳ جغرافیای انسانی
۲-۴ خانوار
۲-۵ میزان رشد
۲-۶ تراکم جمعیت در سطح نواحی ( ناحیه ی دو )
۲-۷ تراکم جمعیت در سطح محلات
۳- فصل سوم : نحوه ی استفاده از اراضی 
۳-۱ کاربری مسکونی
۳-۲ کاربری تجاری
۳-۳ کاربری بهداشتی
۳-۴ کاربری درمانی
۳-۵ کاربری آموزشی
۳-۶ کاربری ورزشی
۳-۷ فضای سبز
۳-۸ فرهنگی و تاریخی
۳-۹ کاربری مذهبی
۳-۱۰ کاربری تاسیسات
۳-۱۱ کاربری حمل و نقل و انباری
۳-۱۲ کاربری شبکه رفت و آمد
۳-۱۳ کاربری صنعتی
۳-۱۴ کاربری جهانگردی و پذیرایی
۴- فصل چهارم : مسائل کمی و کیفی مسکن
۴-۱ تعداد و توزیع واحدهای مسکونی
۴-۲ تعداد طبقات
۴-۳ شاخص خانوار در واحد مسکونی
۴-۴ تراکم نفر در واحد مسکونی
۴-۵ شاخص اتاق در واحد مسکونی و تراکم نفر در اتاق

 

دانلود کامل تحقیق طرح جامع شهر بناب

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*