سر خط نوشته

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی
چکیده پژوهش:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر علوم پایه وعلوم انسانی مقطع دوم دبیرستان بود. ۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان (۴۰ نفر دانش آموزعلوم انسانی و ۴۰ نفر دانش آموز علوم پایه ) به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.
دانش آموزان مورد پژوهش به سوالهای پرسشنامه های خلاقیت عابدی و R-90-SCL پاسخ دادند. پس ازجمع آوری اطلاعات، از روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون r xy و همچنین آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی برای فرضیات ۱ الی ۱۸، وآزمون t برای گروههای مستقل برای فرضیه ۱۹ بکار رفت.
نتایج بدست آمده از فرضیات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۸ نشان داد که در هر دو گروه دانش آموزان دختر علوم پایه و علوم انسانی بین ویژگیهای شخصیتی شکایات جسمانی (SOM)، وسواس- اجباری (O-C) حساسیت در روابط متقابل (Int)، افسردگی (Dep)،اضطراب (ANX)،خصومت (HOS)، اضطراب فوبیک (Phob)، روان پریشی (Psy) با خلاقیت در سطح آلفای (۵%) همبستگی منفی وجود دارد، یعنی اینکه با افزایش هر یک از خصوصیات شخصیتی فوق خلاقیت پایین رفته وبر عکس هر گاه خلاقیت بالا باشد خصوصیات شخصیتی ذکر شده پایین بود.
نتیجه فرضیه ۱۵ حاکی از عدم همبستگی بین افکار پارانوئیدی و خلاقیت در سطح آلفای (۵%) در میان دانش آموزان دختر علوم پایه بود و نتیجه فرضیه ۱۶ حاکی از همبستگی مستقیم بین افکار پارانوئیدی و خلاقیت در سطح آلفای (۵%) در میان دانش آموزان دختر علوم انسانی بود.و همچنین نتیجه فرضیه نوزدهم نشان داد که میزان خلاقیت در سطح آلفای (۵%) در میان دانش آموزان علوم پایه وعلوم انسانی متفاوت بود.
بدین ترتیب که میانگین نمرات خلاقیت دانش آموزان دختر علوم پایه ۶۱۵/۱۳۷ و علوم انسانی ۳۵/۱۲۴ بود که نشانگر این مطلب بود که دانش آموزان دختر علوم پایه خلاقتر از دانش آموزان دختر علوم انسانی اند.

اهمیت و ضرورت :
همه کودکانی که به دنیا می آیند دارای توانایی های بالقوه خدادادی اند . این توانایی ها به علل مختلف و وراثتی و محیطی در برخی بیشتر و در برخی از آنها کمتر است . یکی از این توانایی ها روحیه خودنمایی است که از سال دوم کودکی آغاز می شود و در پرتو همین روحیه ، اختراعات ، ابتکارات و پیشرفت های علمی و فنی به وجود می آید . اگر این توانایی نبود هیچ گاه تمدن صنعتی بشر تا این حد اوج نمی گرفت . این توانایی مانند سایر توانایی های انسان باید هدایت و ارشاد شود . معلمان و مربیان باید در امر تعلیم و تربیت از وجود این توانایی بالقوه حداکثر استفاده را بکنند . آنها باید به شاگردانشان فرصت دهند تا خود را نشان دهند، زیرا نیروهای دانش آموزان همانند چشمه جوشانی است که ابتکار و خلاقیت از آن فوران می کند . منتها ابتکار در این است که به آنان فرصت ابراز کردن داده شود.
کودکان خلاق از دیر باز مورد توجه بوده اند . مثلا افلاطون در کتاب جمهوریت خود گزینش کودکان پراستعداد راحتی از میان خانواده های زحمتکشان و صنعتگران تجویز کرده است . در قرن حاضر نیز تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا دانش آموزان خلاق شناسایی شوند. شناخت دانش آموزان خلاق راه گشای کار معلمان مدارس می باشد تا بدین وسیله بتوانند استعدادهای چنین دانش آموزانی را شکوفا سازند و آنها را به سوی تعالی سوق دهند . شناخت و پرورش استعداد های برجسته و خلاق از وظایف و مسئولیت های خطیر مربیان است (گمینیان ، وجیهه ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۵). یکی از مسائل مهم در مطالعه و سنجش شخصیت آن است که باید مفهوم شخصیت و خصایص شخصیتی که مورد سنجش قرار می گیرد به روشنی تعریف شود . در تعریف شخصیت باید چند نکته را در نظر گرفت . نخست ، هر شخص یگانه و بی همتاست ، زیرا هیچ دو فردی از نظر خلق ، علایق ، رفتار و دیگر ویژگیهای شخصیتی کاملا مشابه نیستند . دوم ، افراد در همه موقعیتها به شیوه های یکسان رفتار نمی کنند . رفتار شخص ممکن است از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت باشد . سوم ، گرچه هرفرد یگانه و بی همتاست و رفتارش در همه موقعیت ها کاملا یکسان نیست ، در رفتار آدمی وجه اشتراک قابل ملاحظه ای وجود دارد.
به عبارت دیگر ، هر چند در جزئیات رفتار آدمی تفاوتهایی دیده می شود بیشتر مردم الگوهای رفتاری نسبتا ثابت دارند. توصیف سنخهای شخصیتی ممکن است به ما امکان دهد که افراد را به گونه ای طبقه بندی کنیم که برخی از الگوهای مهم رفتاری آنان به دقت قابل توصیف باشد (پاشا شریفی ، حسن ، ۱۳۸۲ ، ص ۲ ).

فهرست مطالب
فصل اول:مقدمه (طرح مسئله)
– مقدمه ۱۰
– بیان مسئله ۱۲
– اهمیت وضرورت پژوهش ۱۴
– اهداف پژوهش ۱۸
– سوالات پژوهش ۲۰
– فرضیات پژوهش ۲۱
– تعریف مفهومی و عملیاتی متغرها ۲۳
– طبقه بندی متغیرها ۲۴
فصل دوم:پیشینه پژوهش
– مروری برپیشینه پژوهش ۲۶
– ساختارشخصیت از دیدگاه فروید ۲۸
– ساختارشخصیت از دیدگاه یونگ ۲۹
– ساختارشخصیت از دیدگاه آدلر ۳۰
– نظریه شناختی جورج کلی ۳۰
– نظریه تحلیل عاملی ۳۱
– نظریه های تیپ شناسی کر چمرو شلدون ۳۳
– دیدگاه روان تحلیل گری پیرامون خلاقیت ۳۵
– دیدگاه انسان گرایی پیرامون خلاقیت ۳۶
– دیدگاه محیط گرایی پیرامون خلاقیت ۳۶
– دیدگاه ارثی بودن پیرامون خلاقیت ۳۷
– دیدگاه گیلفورد پیرامون خلاقیت ۳۸
– دیدگاه استاین پیرامون خلاقیت ۳۸
– دیدگاه تراوس پیرامون خلاقیت ۳۹
– دیدگاه مک کینون پیرامون خلاقیت ۳۹
– دیدگاه والاچ و کوگان پیرامون خلاقیت ۴۰
– دیدگاه دانشمندان مختلف پیرامون شخصیت و خلاقیت ۴۰
فصل سوم:روش پژوهش
مقدمه ۴۳
– روش پژوهش ۴۳
– جامعه ،نمونه ، روش نمونه گیری ۴۳
– حجم نمونه ۴۳
– روش اجرای پژوهش ۴۴
– روشهای آمار توصیفی و استنباطی ۴۴
-ابزارهای اندازه گیری ۴۴
– پرسشنامه -R 90- scl
پرسشنامه خلاقیت عابدی ۴۸
فصل چهارم:نتایج پژوهش
بررسی توصیفی داده های گردآوری شده ۵۰
آزمون فرضیه ها ۶۴
فصل پنجم(خلاصه وبحث ونتیجه گیری)
خلاصه وبحث ونتیجه گیری ۸۱
محدودیت ها ۸۳
پیشنهاد ها ۸۳
منابع ۸۴
پیوست ها ۸۶

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

5000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*