سر خط نوشته

ارزیابی مشکلات مبلمان شهری شهرهای میانه اندام

پژوهش کارشناسی ‌ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(M.A.)
چکیده
شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل مختلف طبیعی ، اجتماعی ومحیطی ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. امروزه مبلمان شهری اصلی ترین مفصل ارتباطی شهروند با شهر است . ابزاری که علاوه بر رفع نیاز احساس رضایت ایجاد می کند . بنابراین عناصر مبلمان شهری ، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر جوامع امروزی به شمار می روند که در سالیان اخیر نیز تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است، که همین موضوع ضرورت تدوین و اجرای ضوابط ، ملاحظات و اصولی را در انتخاب ، مکانیابی و نصب آنها آشکار می سازد. مبلمان شهری درواقع در عین کاربردی بودن در صورت رعایت معیار های زیبایی شناسانه ومکانیابی صحیح زینت بخش خیابانها وفضاهای شهری به حساب می آیند. این عناصر در صورتی که با در نظر گرفتن فاکتورهای هر منطقه طراحی شوند ، می توانند علاوه بر کاربرد اصلی خود ، که همان رفع نیازهای شهروندان است ، موجب حفظ هویت آن منطقه شده و به شهر انسجام و یکپارچگی و هویت ببخشند. یکی از دلایل مشکلات فعلی شهر های ما و باطبع شهر موضوع این تحقیق (بناب) به کار نبردن استانداردهای مبلمان شهری در تجهیزات شهرهاست که موجب بهره مندی نامناسب از فضا وکاهش کیفیت زندگی درشهرها شده است . به منظور ایجاد محیطی مناسب برای رفع نیاز های مختلف شهروندان (عملکردی ، بصری ) ، ساماندهی مبلمان شهری امری ضروری است .
در این تحقیق سعی براین است که عناصر ذکر شده درتحقیق باتوجه به استاندارد های رایج با وضع موجود مورد نقد وارزیابی قرار بگیرد به همین منظور پس از بررسی اجمالی استاندارد های هر یک از عناصر شهری به تطبیق آنها با وضع موجود شهر بناب پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهند که وضعیت مبلمان شهری در شهر بناب از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است و نظم و ترتیب در استقرار ، مکانیابی و نصب آنها دیده نمی شود و عموماً پاسخگوی نیاز شهروندان نیست .به همین منظور راهکارها وپیشنهادات قابل قبولی به منظوراستاندارد سازی وارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهرودستیابی به شرایط بهینه ومناسب درزمینه مبلمان شهری ارائه شده است .
واژگان کلیدی : شهر، مبلمان شهری ، استاندارد ، طراحی شهری ، کیفیت ، زیبایی .

– اهمیت وضرورت تحقیق
هر موضوعی بنا به اقتضای مکانی و زمانی خود و با توجه به عواملی که در بر می گیرد اهمیتی برای بررسی پیدا می کند و مبلمان شهری نیز که به عنوان یکی ازعناصر تشکیل دهنده شهر شناخته می شود می تواند مسائلی را به دنبال خود بکشاند که برای شهرحیاتی و مهم می باشد . در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل فضاهای شهری و اجزای آن با مشکلات عدیده ای از حیث منطق ، مفهوم و ابعاد اجتماعی آن روبروست .
از چند دهه پیش تا کنون آگاهی های تازه ای درباره ی شهرها پدید آمده است و بار دیگر مکانهای عمومی به عنوان فضایی برای زندگی، نه فقط محلی برای عبور و مرور مطرح گردیده است . اهمیت طراحی مناسب عناصر شهری از جمله مبلمان امری است که دوباره کشف شده است . در زندگی شهری امروز به ندرت می توان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سروکار نداشته باشد . مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت های شهر را سامان می دهد و باعث بالا رفتن کیفیت استفاده شهروندان از خیابان ، میدان ها و پارک ها و عرصه های دیگر شهر می شود . عمده ترین ویژگی مبلمان شهری کاربرد عام آن است و بدین لحاظ موضوع طراحی و برنامه ریزی و مکانیابی آنها به مطالعات عمیق و دقیق نیاز دارد . با وجود این موضوع کمتر شاهد طراحی و برنامه ریزی کارآمد مبلمان شهری در شهرهای کشور هستیم . بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده می توان دریافت که مکانیابی صحیح مبلمان در فضاهای شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و یکی از عوامل اساسی تضمین کننده کارایی این عناصر می باشد . باتوجه به اینکه بررسی راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت مبلمان شهری و مکانیابی مناسب این عناصر و در نهایت رسیدن به استاندارد مطلوب در شهر بناب برای محقق دارای اهمیت بوده به همین خاطر ضرورت پژوهش در این زمینه رانیز ازمهمترین اقدامات برای دستیابی به اهداف توسعه شهری مناسب میداند.

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

58000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیات تحقیق ۵
۱-۶- روش تحقیق ۵
۱-۷- پیشینه تحقیق: ۶
۱-۸ – مشکلات تحقیق ۷
۱-۹- ساختار پایان نامه ۸
فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تعاریف ومفاهیم مربوط به مبلمان شهری ۱۰
۲-۳-تاریخچه مبلمان شهری ۱۱
۲-۳-۱- قبل از انقلاب صنعتی ۱۲
۲-۳-۲- انقلاب صنعتی و بعد از آن ۱۳
۲-۴- نظریات مربوط به مبلمان شهری ۱۴
۲-۵- انواع عناصر مبلمان شهری ۱۶
۲-۶ – ضوابط ، ملاحظات و استانداردها در طراحی ساخت و مکانیابی مبلمان شهری ۱۹
۲-۶-۱- مقدمه ۱۹
۲-۶-۲– ضوابط و ملاحظات ۲۰
۲-۷ – ضوابط و استانداردها در طراحی عناصر مبلمان شهری ۲۴
۲-۷-۱- نیمکت و صندلی خیابانی ۲۵
۲-۷-۱-۱- ارگونومی ۲۸
۲-۷-۱-۲- مواد و مصالح ۲۹
۲-۷-۱-۳ ـ ملاحظات اقتصادی ۳۰
۲-۷-۱-۴- مکانیابی ونصب ۳۱
۲-۷-۱-۵- بهره وری بیشتر از نیمکت ها ۳۲
۲-۷-۲- زباله دان ۳۴
۲-۷-۲-۱- مکان یابی ظروف زباله: ۳۵
۲-۷-۲-۲- ارگونومی ۳۷
۲-۷-۲-۳- انواع زباله دان ۳۸
۲-۷-۲-۴- مواد و مصالح ۳۹
۲-۷-۲-۵- ملاحظات فنی ۴۰
۲-۷-۲-۶ – تفکیک زباله ها ۴۱
۲-۷-۳- گلدان و گلجای ۴۲
۲-۷-۳-۱- انواع گلدان و گلجای ۴۳
۲-۷- ۳-۲- مواد و مصالح ۴۳
۲-۷-۳-۳- نقش گلدان در فضای شهری ۴۴
۲-۷-۳-۴- اصول طراحی و ساخت ۴۵
۲-۷-۴- ایستگاه اتوبوس ۴۶
۲-۷-۴-۱- مواد و مصالح ۴۷
۲-۷-۴-۲- اصول و معیارهای لازم در طراحی سرپناه ایستکاه اتوبوس ۴۸
۲-۷-۵- روشنایی معابر ۵۰
۲-۷-۵ -۱-انواع منابع نوری ۵۱
۲-۷-۵-۲ـ ترتیب و نصب روشنایی معابر ۵۲
۲-۷-۵-۳ – کابردهای نورپردازی ۵۲
۲-۷-۵-۴- پارامترها و ملاحظات مهم در طراحی روشنایی معابر ۵۴
۲-۷-۶- کیوسک ۵۵
۲-۷-۶-۱- مکانیابی ۵۶
۲-۷-۶-۲- ارگونومی ۵۶
۲-۷-۶-۳- نصب ۵۷
۲-۷-۶-۴- معیارها و ملاحظالت مهم در طراحی کیوسک ۵۷
۲-۷-۷- باجه تلفن ۵۸
۲-۷-۷-۱- ارگونومی ۵۹
۲-۷-۷-۲- مکانیابی ۵۹
۲-۷-۷-۳- تلفن عمومی در عصر حاضر ۶۱
۲-۷-۷-۴- معیارها و ملاحظات مهم در طراحی و انتخاب باجه های تلفن ۶۲
۲-۷-۸ – حفاظ تنه درخت ۶۲
۲-۷-۸-۱- ملاحظات فنی ۶۳
۲-۷-۸-۲- معیارهای و ملاحظات مهم در طراحی انواع محافظ درختان ۶۴
۲-۷-۹- صندوق ها ۶۵
۲-۷-۹-۱- مواد ۶۶
۳-۳-۹-۲- ارگونومی ۶۷
۲-۷-۹-۳- ضوابط و ملاحظات مهم در طراحی و مکانیابی صندوق ها ۶۷
۲-۷- ۱۰- جایگاه دوچرخه و مسیر آن ۶۸
۲-۷-۱۰-۱- ضوابط و ملاحظات مهم در طراحی و مکان یابی جایگاه دوچرخه ۶۹
۲-۷-۱۰-۲- مسیرهای ویژه دوچرخه ۷۰
۲-۷-۱۱-پارکومتر (ایست سنج) ۷۱
۲-۷-۱۲- آبخوری ۷۲
۲-۷-۱۳- آب نما ۷۴
۲-۷-۱۳-۱- مصالح آب نما ۷۵
۲-۷-۱۳-۲- ضوابط و ملاحظات عمده در طراحی آب نما ۷۵
۲-۷-۱۴- حفاظ ها و جداکننده ها ۷۷
۲-۷-۱۴-۱-مواد و مصالح ۷۸
۳-۳-۱۴-۲- ضوابط و ملاحظات مهم در ساخت و نصب حفاظ ها و جداکننده ها: ۷۹
۲-۷-۱۵-جدول ها ۸۰
۲-۲-۱۵-۱- مواد و مصالح ۸۰
۲-۷-۱۵-۲- کارکردهای جدول ۸۰
۲-۷-۱۵-۳- ضوابط و ملاحظات مهم در طراحی و اجرای جدول ها ۸۱
۲-۷-۱۶-تابلوها و علایم ۸۱
۲-۷-۱۶-۱-کاربرد تابلوها و علایم ۸۲
۲-۷-۱۶-۲-مواد و مصالح ۸۳
۲-۷-۱۶-۳- مکانیابی و نصب ۸۳
۲-۷-۱۶-۴- معیارها و ملاحظات مهم در طراحی و ساخت تابلوها و علایم: ۸۴
۲-۷-۱۷- بیلبورد ۸۶
۲-۷-۱۷-۱- مقررات و طراحی برنامه ریزی شهری برای کنترل بیلبوردها ۸۶
۲-۷-۱۸ – ادوات آتش نشانی ۸۷
۲-۷-۱۹- پل های عابر پیاده ۸۸
۲-۷-۱۹-۱-ضوابط و ملاحظات مهم در طراحی و ساخت پل های عابر پیاده ۸۹
۳-۷-۲۰- کف پوش ۹۰
۲-۷-۲۰-۱- زیر سازی کفپوشها ۹۰
۲-۷-۲۰-۲- مواد و مصالح ۹۱
۲-۷-۲۰-۳- ملاحظات عملکردی کف سازی ۹۲
۲-۷-۲۰-۴- ضوابط و ملاحظات مهم در طراحی کف پوش ۹۴
۲-۸– خلاصه و نتیجه گیری ۹۵
فصل سوم:بررسی وشناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه
۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی ۹۷
۳-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان بناب ۹۷
۳-۳ – مطالعه تاریخی و نحوه تکوین شهر بناب ۹۹
۳-۳-۱- مراحل تکوین و گسترش کالبدی شهر بناب ۱۰۰
۳-۳-۲- روند رشد شهر بناب ۱۰۱
۳-۳-۲-۱- بناب در دوره پهلوی ۱۰۱
۳-۳-۲-۲- بناب در دوره بعد از انقلاب( ۱۳۵۷ تا کنون) ۱۰۲
۳-۴- ویژگی های جغرافیای طبیعی ۱۰۲
۳-۴-۱- ساختار زمین شناسی شهر بناب ۱۰۲
۳-۴-۲- خصوصیات توپوگرافی شهربناب ۱۰۳
۳-۵ – بررسی ویژگی های اقلیمی ۱۰۴
۳-۵-۱- تیپ اقلیمی ۱۰۴
۳-۵-۲ دما(درجه حرارت) ۱۰۵
۳-۵-۳ – بارندگی ۱۰۵
۳-۵-۴- روزهای یخبندان ۱۰۵
۳-۵-۵ – رطوبت نسبی هوا ۱۰۶
۳-۵-۶ – باد ۱۰۶
۳-۶ – ویژگی های خاک شناسی ۱۰۶
۳-۷ – منابع آب ۱۰۷
۳-۸ – پوشش گیاهی ۱۰۸
۳-۹ – ژئومورفولوژی شهرستان بناب ۱۰۹
۳-۱۰- ویژگی های جغرافیای انسانی ۱۱۰
۳-۱۰-۱- ویژگی های اجتماعی ۱۱۰
۳-۱۰-۲- بررسی جمعیت شهرستان بناب براساس دوره های آماری ۱۱۱
۳-۱۰-۲-۱- ترکیب سنی جمعیت شهرستان بناب ۱۱۲
۳-۱۰-۲-۲- ترکیب جنسی جمعیت شهرستان بناب ۱۱۲
۳-۱۰-۲-۳ -نرخ سواد در شهرستان بناب ۱۱۳
۳-۱۰-۲-۴- بررسی بعد خانوار در شهرستان بناب ۱۱۳
۳-۱۰-۳- مطالعات اقتصادی ۱۱۴
۳-۱۰-۴ – اشتغال ۱۱۵
۱۱-۳- خلاصه ونتیجه گیری ۱۱۶
فصل چهارم:یافته های تحقیق
۴-۱ – مقدمه ۱۱۸
۴-۲ – فهرست وآمار مبلمان شهری دربناب ۱۱۸
۴-۳ – بررسی میزان مطابقت عناصر مبلمان شهری بناب با استانداردهای رایج درایران ۱۱۹
۴-۴ – آزمون فرضیات ۱۳۱
۴-۴-۱- فرضیه اول ۱۳۱
۴-۴-۲- فرضیه دوم ۱۳۲
۴-۵ – خلاصه ونتیجه گیری ۱۳۳
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری وارائه پیشنهادات
۵-۱ – جمع بندی ونتیجه گیری ۱۳۵
۵-۲ – پیشنهادات ۱۳۶
منابع ومأخذ ۱۳۸

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*